Filter

   

Identification Code Title Realization Period
GA13-10377S Mycorrhizal community dynamics during primary succession on post-mining sites in relation to changes in vegetation and soil development 2013 - 2017
Návrh metodiky a kritérií klasifikace nepůvodních druhů rostlin a živočichů 2013 - 2013
Návrh metodiky a kritérií klasifikace nepůvodních druhů rostlin a živočichů 2013 - 2013
GA13-17118S Od vlastností druhů k jejich chování v přírodě: odpovědi jedinců a populací 2013 - 2016
GA13-17118S Od vlastností druhů k jejich chování v přírodě: odpovědi jedinců a populací 2013 - 2016
GA13-17118S Od vlastností druhů k jejich chování v přírodě: odpovědi jedinců a populací 2013 - 2016
GA13-17118S Od vlastností druhů k jejich chování v přírodě: odpovědi jedinců a populací 2013 - 2016
GA13-13368S Plant diversity changes under climate warming: from regional flora to microhabitat adaptation and diversity patterns 2013 - 2017
GA13-13368S Plant diversity changes under climate warming: from regional flora to microhabitat adaptation and diversity patterns 2013 - 2017
Plant Fellows - Gotzenberger Plant Fellows 2013 - 2015
Plant Fellows - Liancourt Plant Fellows 2013 - 2015
Plant Fellows - Gotzenberger Plant Fellows 2013 - 2015
Plant Fellows - Liancourt Plant Fellows 2013 - 2015
Plant Fellows - Liancourt Plant Fellows 2013 - 2015
Plant Fellows - Gotzenberger Plant Fellows 2013 - 2015
Plant Fellows - Gotzenberger Plant Fellows 2013 - 2015
AV ČR - CONCYTEC, Peru Polyphasic evaluation (morphology, phylogeny) of cyanobacterial diversity from coastal tropical lakes in central Peru; relation to eutrophycation. 2013 - 2014
AV ČR - CONCYTEC, Peru Polyphasic evaluation (morphology, phylogeny) of cyanobacterial diversity from coastal tropical lakes in central Peru; relation to eutrophycation. 2013 - 2014
CZ.1.07/2.2.00/28.0305 Postdocs = interdisciplinary problematic 2013 - 2015
CZ.1.07/2.2.00/28.0305 Postdocs = interdisciplinary problematic 2013 - 2015