Filter

   

Identification Code Title Realization Period
Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus. 2003 - 2005
Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných CHÚ 2003 - 2007
Vztahy mezi molekulárními, fenotypovými a ultrastrukturálními vlastnostmi heterocytosních cyanobakterií 2003 - 2005
A role of hybrids and hybridization in natural populations of Potamogeton 2002 - 2004
GA206/02/0582 A role of hybrids and hybridization in natural populations of Potamogeton 2002 - 2004
GA206/02/0582 A role of hybrids and hybridization in natural populations of Potamogeton 2002 - 2004
A role of hybrids and hybridization in natural populations of Potamogeton 2002 - 2004
GA206/02/0582 A role of hybrids and hybridization in natural populations of Potamogeton 2002 - 2004
A role of hybrids and hybridization in natural populations of Potamogeton 2002 - 2004
Bioplatform 2002 - 2005
Centre of Excellence for Environmental Chemistry and Ecotoxicology RECETOX 2002 - 2005
Centre of Excellence for Environmental Chemistry and Ecotoxicology RECETOX 2002 - 2005
Classification of critical syntaxa of the xerothermic vegetation of the Czech Republic 2002 - 2006
Classification of critical syntaxa of the xerothermic vegetation of the Czech Republic 2002 - 2006
Classification of critical syntaxa of the xerothermic vegetation of the Czech Republic 2002 - 2006
Classification of critical syntaxa of the xerothermic vegetation of the Czech Republic 2002 - 2006
IAA6005202 Classification of critical syntaxa of the xerothermic vegetation of the Czech Republic 2002 - 2006
Classification of critical syntaxa of xerothermic vegetation in the Czech Republic 2002 - 2006
Classification of critical syntaxa of xerothermic vegetation in the Czech Republic 2002 - 2006
COBRA 2002 - 2005