Filter

   

Identification Code Title Realization Period
IAA600050811,IAA600050811 Invasion by Heracleum mantegazzianum: the role of time and spatial scales 2008 - 2011
IAA600050811 Invasion by Heracleum mantegazzianum: the role of time and spatial scales 2008 - 2011
IAA600050811 Invasion by Heracleum mantegazzianum: the role of time and spatial scales 2008 - 2011
IAA600050811,IAA600050811 Invasion by Heracleum mantegazzianum: the role of time and spatial scales 2008 - 2011
Invasion by Heracleum mantegazzianum: the role of time and spatial scales 2008 - 2011
Izolované populace rostlin a jejich vztahy se zdrojovými populacemi v evropských souvislostech: příklady ohrožených a chráněných druhů, Gentiana verna, Jurinea cyanoides a Gentianella sp. 2008 - 2012
IAA600050812 Lowland woodland in the perspective of historical development 2008 - 2012
Lowland woodland in the perspective of historical development 2008 - 2012
Lowland woodland in the perspective of historical development 2008 - 2012
IAA600050812 Lowland woodland in the perspective of historical development 2008 - 2012
IAA600050812 Lowland woodland in the perspective of historical development 2008 - 2012
IAA600050812 Lowland woodland in the perspective of historical development 2008 - 2012
IAA600050812 Lowland woodland in the perspective of historical development 2008 - 2012
IAA600050812 Lowland woodland in the perspective of historical development 2008 - 2012
IAA600050812 Lowland woodland in the perspective of historical development 2008 - 2012
IAA600050812 Lowland woodland in the perspective of historical development 2008 - 2012
Maloplošné a trvale udržitelné alternativní způsoby obhospodařování luk a lad s ohledem na biodiverzitu flóry a entomofauny. - návrh 2008 - 2012
Microevolutionary processes in marginal populations of plants with ploidy heterogeneity: Hieracium echioides as a model system 2008 - 2010
Microspeciation processes and migration history of Melampyrum subalpinum agg. 2008 - 2010
IAA600050802 Migrace rostlin do subniválních poloh: úloha rostlinných vlastností a interakcí v oteplujícím se klimatu 2008 - 2012