Název příjemce: Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Název projektu: Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy, sinice a invazní rostliny
Číslo projektu: DG16P02M041

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)


Nmap – Specializovaná mapa s odborným obsahem („Rozšíření invazních rostlin a ohrožení památek zahradního umění – Acer negundo v památkách zahradního umění“)
textová zpráva; mapa 1 (pdf); mapa 2 (pdf); zdrojová data (xlsx)


Nmap – Specializovaná mapa s odborným obsahem („Rozšíření invazních rostlin a ohrožení památek zahradního umění – Ailanthus altissima v památkách zahradního umění“)
textová zpráva; mapa 1 (pdf); mapa 2 (pdf); zdrojová data (xlsx)


Nmap – Specializovaná mapa s odborným obsahem („Rozšíření invazních rostlin a ohrožení památek zahradního umění – Impatiens glandulifera v památkách zahradního umění“)
textová zpráva; mapa (pdf); zdrojová data (xlsx)


Nmap – Specializovaná mapa s odborným obsahem („Rozšíření invazních rostlin a ohrožení památek zahradního umění – druhy rodu křídlatka v památkách zahradního umění“)
textová zpráva; mapa - R. japonica a R. xbohemica (pdf); mapa - R. sachalinensis (pdf); zdrojová data (xlsx)


Nmap – Specializovaná mapa s odborným obsahem („Rozšíření invazních rostlin a ohrožení památek zahradního umění – Lupinus polyphyllus v památkách zahradního umění“)
textová zpráva; mapa (pdf); zdrojová data (xlsx)


Nmap – Specializovaná mapa s odborným obsahem („Rozšíření invazních rostlin a ohrožení památek zahradního umění –Phytolacca esculenta v památkách zahradního umění“)
textová zpráva; mapa (pdf); zdrojová data (xlsx)


Nmap – Specializovaná mapa s odborným obsahem („Rozšíření invazních rostlin a ohrožení památek zahradního umění – Pinus strobus v památkách zahradního umění“)
textová zpráva; mapa 1 (pdf); mapa 2 (pdf); zdrojová data (xlsx)


Nmap – Specializovaná mapa s odborným obsahem („Rozšíření invazních rostlin a ohrožení památek zahradního umění – Robinia pseudoacacia v památkách zahradního umění“)
textová zpráva; mapa 1 (pdf); mapa 2 (pdf); zdrojová data (xlsx)


Nmap – Specializovaná mapa s odborným obsahem („Rozšíření invazních rostlin a ohrožení památek zahradního umění – Solidago canadensis a Solidago gigantea v památkách zahradního umění“)
textová zpráva; mapa - S. canadensis (pdf); mapa - S. gigantea (pdf); zdrojová data (xlsx)