Oddělení mykorhizních symbióz

English

Mykorhiza

Mykorhizní houby jsou neodmyslitelnou součástí všech přirozených ekosystémů i agroekosystémů. Termínem mykorhiza, který vznikl spojením řeckých slov mykes (houba) a rhiza (kořen), je označována mutualistická asociace mezi kořeny rostlin a specifickou skupinou půdních hub.

Tato symbióza je charakterizována dvousměrným tokem živin, přičemž tok uhlíkatých sloučenin směřuje od rostliny k houbovému symbiontu a anorganické živiny ve směru opačném. Kolonizace kořenů mykorhizními houbami může výrazně ovlivňovat růst a zdravotní stav hostitelských rostlin, které disponují například zlepšeným příjmem živin, větší odolností vůči suchu a těžkým kovům nebo vyšší rezistencí k patogenům. V závislosti na druhu mykorhizní houby a hostitelské rostliny a na základě typických morfologických znaků lze rozlišovat několik odlišných typů mykorhizní symbiózy.


Arbuskulární
mykorhiza

Ektomykorhiza

Orchideoidní mykorhiza

Erikoidní mykorhiza

Monotropoidní
mykorhiza

Arbutoidní mykorhiza

EktendomykorhizaTypy mykorhiz znázorněné v příčném řezu kořenem
S laskavým svolením autora převzato z Gryndler a kol. - Mykorhizní symbióza. O soužití hub s kořeny rostlin. Academia, Praha, 2004.