Oddělení mykorhizních symbióz

English

DSE asociace

DSE asociace (z angl. Dark Septate Endophytes) je forma soužití specifického typu vláknitých hub (DSE, typickým zástupcem je Phialocephala fortinii Wang & Wilcox) a širokého spektra většiny vyšších rostlin. Bývá studována zejména u konifer (většina prací na rodu Pinus) a erikoidních rostlin. Předpokládá se, že výskyt DSE hub je limitován pouze extrémními podmínkami prostředí, DSE houby se nevyskytují ve vodních, popř. podmáčených ekosystémech, byly ale nalezeny např. v půdních vzorcích sebraných na Antarktickém poloostrově.

DSE asociace jsou pravděpodobně nejméně prozkoumaným typem symbiózy mezi kořeny vyšších rostlin a houbami. Dlouhou dobu byla reprezentována pouze jako příklad mírného parazitizmu houby na rostlině (pseudo-mykorhiza). Recentní výzkumy však potvrzují i oboustrannou prospěšnost této asociace, tedy její mykorhizní charakter, který se však v určitém prostředí při specifických podmínkách může opět změnit na neutrální až mírně parazitický. Plasticita reakcí rostliny na kolonizaci DSE houbou při různých podmínkách činí z DSE asociací ideální model pro výzkum interakcí houba-rostlina.

DSE houby mají tlusté, tmavě hnědé (melanizované) hyfy s přepážkami, které často tvoří hustou síť okolo hostitelského kořene. Často také tvoří apresoria, pronikají do pletiv kořene, prorůstají podél kořenové stélé a uvnitř jednotlivých (nejčastěji rhizodermálních) buněk tvoří typické struktury, tzv. mikrosklerocia.