Majority of presentations are in Czech

Botanika pro OŽP (Botany for Environmental Students)

LycopodiophytaPolypodiophytaGymnospermsMagnoliids
MonocotsCommelinidsEudicotsCore Eudicots
RosidsEu-Rosids IEu-Rosids IIAsterids
Eu-Asterids IEu-Asterids IIUnplaced

Mediteránní flóra a vegetace (Mediterranean Botany)

IntroductionEuropaean Taxa IMacaronesiaNon-European Areas
VegetationEuropean Taxa II

Botanika cévnatých rostlin - praktická cvičení(Vascular Plant Botany - practices)

Praktikum 1Praktikum 2Praktikum 3Praktikum 4
Praktikum 5Praktikum 6Praktikum 7Praktikum 8
Praktikum 9

Polyploidní speciace (Polyploid Speciation)

starší verzeverze 2012

Pracovní metody v systematice cévnatých rostlin I (Methods in Plant Taxonomy I)

Zajímavé problémy v botanice a ekologii rostlin (Current Research in Botany and Ecology)

Představení katedry botaniky (Introduction of the Department of Botany)

Kapská květena (Cape Flora)

Zajimavosti z říše rostlin (Plant Pecularities)

Terénní cvičení z botaniky (Field Excursion in Botany)

Dizertace (PhD. Thesis)

Základy průtokové cytometrie (Overview of Plant FCM)

Brian C. Husband: Plant Ecological Genetics

FrameworkGenetic DriftPolyploid Speciation
Mating SystemsEcological Consequences