Oddělení ekologie invazí / Department of Invasion Ecology
Botanický ústav Akademie věd ČR/Institute of Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic
CZ - 252 43, Průhonice

   english

domů | lidé | projekty | publikace | odkazy | novinkyPublikace

Zde uvádíme především popularizační literaturu. Další odborné články týkající se problematiky invazí můžete nalézt na osobních stránkách jednotlivých členů oddělení.


Plakát Invazní nepůvodní rostliny s významným dopadem na EU (formát: velký, stojatý A1, menší, ležatý A3 )

Plakát Invazní nepůvodní živočichové s významným dopadem na EU (formát: velký, stojatý A4,menší, ležatý A3)

Metodiky k projektu NAKI II - Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy, sinice a invazní rostliny (DG16P02M041)
Sádlo J, Pergl J, Pejchal M, Perglová I, Petřík P, Štefl L, Vojík M (2020) Management původních a nepůvodních rostlin v památkách zahradního umění. Parky a urbánní vegetace mezi biologií a kulturou. Certifikovaná metodika. BÚ AV ČR, v. v. i. [PDF]
Pejchal M, Štefl L (2020) Metodická pomůcka k uplatnění autenticity dřevin v památkách zahradního umění. Certifikovaná metodika. BÚ AV ČR, v. v. i. [PDF]

Monotématické číslo časopisu ŽIVA věnované biologickým invazím (5/2018)

Pergl J, Dušek J, Hošek M, Knapp M, Simon O, Berchová K, Bogdan V, Černá M, Poláková S, Musil J, Sádlo J, Svobodová J (2016) Metodiky mapování a monitoringu invazních (vybraných nepůvodních) druhů. DOI: 10.13140/RG.2.2.22891.13604 Úvod / Monitoring / Mapování / Texty k mapovým podkladům / Mapy rozšíření vybraných druhů

Standard péče o přírodu a krajinu: Likvidace vybraných invatzních druhů rostlin (SPPK D02 007; Pergl J, Perglová I, Vítková M, Pocová L, Janata T, Šíma J; 2015) vytvořený pro AOPK ČR

Pergl J. Sádlo J., Petrusek A., Laštůvka Z., Musil J., Perglová I., Šanda R., Šefrová H., Šíma J., Vohralík V. & Pyšek P. (2016): Black, Grey and Watch Lists of alien species in the Czech Republic based on environmental impacts and management strategy. – NeoBiota 28: 1-37 [PDF]

Aktualizovaný seznam nepůvodní flóry ČR:
Pyšek P., Danihelka J., Sádlo J., Chrtek J. Jr., Chytrý M., Jarošík V., Kaplan Z., Krahulec F., Moravcová L., Pergl J., Štajerová K. & Tichý L. (2012): Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns. – Preslia 84: 155–255. [PDF]

Zobecnění současného stavu ohledně invazí spolu s přílohou věnovanou invazním druhům ČR (jejich vlastnostem a rozšíření)
Pyšek P., Chytrý M., Pergl J., Sádlo J. & Wild J. (2012): Plant invasions in the Czech Republic: current state, introduction dynamics, invasive species and invaded habitats. – Preslia 84: 576–630. [PDF]

Perglová I., J. Pergl, P. Pyšek & L. Moravcová (2007): Bolševník velkolepý - mýty a fakta o ekologii invazního druhu. Živa 4/2007: 153-157 (www.avcr.cz/ziva).
Ke stažení elektronická verze příručky: Bolševník velkolepý. Praktická příručka o biologii a kontrole invazního druhu. (PDF, 2,41 MB)
Pyšek P. & J. Sádlo (2004): Zavlečené rostliny: sklízíme co jsme zaseli? Vesmír 83 (1): 35–40.
Pyšek P. & J. Sádlo (2004): Zavlečené rostliny – jak je to u nás doma? Vesmír 83 (2): 80–85.
Sádlo J. & P. Pyšek (2004): S vlky výt: alternativy boje proti zavlečeným druhům rostlin. Vesmír 83 (3): 140–145.
Sádlo J. & P. Pyšek (2004): Zelení cizinci přicházejí. Hříčky a dramata. Vesmír 83 (4): 200–206.
Pyšek P., B. Mandák & J. Sádlo (2002): Katalog zavlečených druhů flóry České republiky. Preslia 74: 97-186. (anglicky s abstraktem v češtině; PDF; 559 KB)
Pyšek P. & L. Tichý (2001): Rostlinné invaze. Rezekvítek, Brno, 40 pp.
Pyšek, P. & K. Prach (1997): Invazní rostliny v české flóře. Zprávy Čes. Bot. Společ., Mater. 14. 138 pp.

Další popularizace:
Čeští vědci zmapovali ˶vetřelce. První studii o globálním rozšíření nepůvodní flóry přinesl prestižní časopis Nature. Přispěli i dva Češi. – Lidové noviny, 20. 8. 2015, str. 3 (Martin Rychlík)
ČRo Dvojka, Meteor - Invaze rostlin na zeměkouli, 5. 9. 2015, 8.05 (7 min.) link (Petr Sobotka)
Invaze rostlin jako lidský experiment, Lidové noviny, 19. 9. 2015, str. 11 (Rozhovor týdne, Martin Rychlík)
Český rozhlas Plus, Odpolední proud, rozhovor o vymírání rostlinných druhů, 10. 5. 2016, 15:18 (5 min), link
Obtížně zastavitelná invaze (Josef Tuček), citace z rozhovoru, Lidové noviny 25. 6. 2016 (Orientace/věda, p. 26/VIII)
Nebezpečné invaze v přírodě (Josef Tuček), citace z rozhovoru, link
Mýval nebo raci? V Česku nežádoucí (Eliška Nová), citace z rozhovoru, Lidové noviny 6. 8. 2016 (Domov, p. 5)
Jak se biologové dívají na novou evropskou směrnici o invazních druzích? Přírodovědci.cz, link
ČT 24, Studio 6 víkend (Rostlinní a živočišní vetřelci), 18. 2. 2017, 7.50–8.00 (7:30 min.), Petra Krmelová link
TV Nova, Odpolední zprávy (Největší invaze zvěře v historii), 28. 2. 2017 (1:30 min.) link
Když svět zahltí vetřelci, 100+1 zahraničních zajímavostí, 8/2017, p. 18–22 (rozhovor, Kateřina Helán Vašků)
ČT 1, Studio 6 (Invazivní druhy u nás i ve světě), 20. 6. 2017, 7:39–7:49 (9:50 min.), Pavel Navrátil link
Invazní biologie ve zralém věku. Rozhovor s Petrem Pyškem (David Storch), Forum ochrany přírody, 2017/3, 50–52.
Češi uspěli se studií o stěhování rostlin a živočichů v prestižním časopise (Martin Biben), Hospodářské noviny, p. 4, 3. 7. 2017
Vědci poprvé popsali nepůvodní flóru celého světa, iForum, časopis Univerzity Karlovy, 27. 7. 2017 (Helena Zdráhalová), link
TV Nova, 5. 8. 2017, link
ČT 24, 23. 9. 2017, Zprávy ve 12, 13 000 nepůvodních druhů rostlin, link (Martin Tyburec)
Český rozhlas Plus, rozhovor o rákosu, 25. 1. 2018 v 6:35 a 13:35, link (Petr Kološ)
Český rozhlas Plus, Magazín Leonardo – I do boje s invazními druhy se plete politika, 3. 5. 2018, 14.35, link (Veronika Paroulková),10 min
Český rozhlas Plus, Leonardo Plus – S globálním oteplováním se v Evropě objevuje stále více invazních druhů (rozhovor + A. Petrusek), 23. 9. 2018, 10.07-11.00, link (Tereza Šťastná), 49:13 min.
Magazín Leonardo - Živá příroda, 13. 8. 2015, rozhovor o výskytu šakala v Polabí (Klára, David Storch) http://www.rozhlas.cz/leonardo/magazinleonardo/_zprava/1521930
Šakali jsou tady. A nechali se nachytat v Polabí, Vesmír, 21. 9. 2015, link
Pyšková K. 2016. Šakal už je v Praze. – link
Český rozhlas Plus, Magazín Leonardo (rozhovor o rozmnožení šakala), 15 min., 20. 7. 2017, link
Pyšková K. (2017): Nepůvodní druhy šelem v České republice. – Forum ochrany přírody 2017/3: 44–47.
Když smrt zachraňuje aneb Jak dosáhnout 2050 bez 1080? Vesmír 97, 458, 2018/7 / o plánu Nového Zélandu na vyhubení nepůvodních druhů savců v zájmu zachování původních druhů ptáků či hmyzu.
Strnadí nářečí uložená pro strýčka příhodu. Ptačí svět 02/2017 / o nářečí strnada obecného, který byl dovezen v 19. století na Nový Zéland
Skřek zákeřného neviňátka. Vesmír online, link / o nepůvodním druhu jelena, jeho impaktu na druh původní a novém projektu občanské vědy.
Czechs Probe the Secret Language of Birds, In Focus (Radio Prague), link
Strnadi si uchovali své nářečí i po 150 letech, Meteor (Český rozhlas Dvojka), link
Zpěvy staré vlasti. Strnadi na Novém Zélandu. Planetárium (Český rozhlas Sever), link

Publikace v odborném tisku (anglicky)