Oddělení evoluční biologie rostlin

Hroudová Zdenka

vědecký pracovník zdenka.hroudova@ibot.cas.cz

Suda Jan

vědecký pracovník