Oddělení paleoekologie
logo

Dynamika recentních pylových spadů

Různé rostlinné druhy mají různé opylovací strategie, a proto produkují rozdílné množství pylu. Pyl jednotlivých druhů rostlin se liší také tvarem, velikostí a rozdílnou schopností se šířit a uchovávat. Proto je vztah vegetace a pylu, který produkuje, nelineární a komplexní. Otázky vztahu vegetace a pylu, a tedy jak pylový spad reprezentuje zdrojovou vegetaci, řešili palynologové již od prvních pylových rozborů před více než sto lety. Nový přístupem se později proslavila významná finská vědkyně Sheila Hicks, jejíž jméno je spojeno s absolutními pylovými depozicemi ve Skandinávii, a která zvolila experimentální metodu pylových pastí. Ve Finsku založila moderní síť pylového monitoringu s ročními pylovými pastmi Tauberova typu. Cílem bylo získat přesné srovnatelné údaje o objemu a obsahu každoročního pylového spadu na 1 cm³. Její výzkum trvající několik desetiletí v boreální zóně ukázal, že kalibrace současných pylových opadů k aktuální vegetaci vedou implicitně k rekonstrukci vegetačních společenstev. V roce 1996 vznikla iniciativa u International Union for Quarternary Research pro rozšíření pylového monitoringu i do temperátní Evropy. Do programu pylového monitoringu se přihlásilo 15 států včetně České republiky.

V Čechách máme 34 stanovišť s ročními pylovými pastmi na výškovém transektu na Šumavě a v Krkonoších, kde po dvě desetiletí sledujeme pylový influx různých pylových taxonů dřevin a bylin. Dynamiku recentních pylových opadů a aktuální vegetaci testujeme pomocí různých korekčních metod. Získáváme tak moderní analogii pro ukládání fosilního pylu v rašeliništích v různých časových horizontech, jak v lokálním, tak v regionálním měřítku. Dynamiku recentních pylových opadů sledujeme také z pylových depozic z mechových polštářů, které v průběhu dvacetiletí pylově analyzujeme každým čtvrtým rokem.

Lidé zapojení do výzkumu

Helena Svitavská Svobodová, Markéta G. Soukupová

References

Abraham, V., Hicks, S., Svobodová-Svitavská, H., Bozilova, E., Panajiotidis, S., Filipova-Marinova, M., Jensen, C. E., Tonkov, S., Pidek, I. A., Święta-Musznicka, J., Zimny, M., Kvavadze, E., Filbrandt-Czaja, A., Hättestrand, M., Karlıoğlu Kılıç, N., Kosenko, J., Nosova, M., Severova, E., Volkova, O., Hallsdóttir, M., Kalniņa, L., Noryśkiewicz, A., Noryśkiewicz, B., Pardoe, H., Christodoulou, A., Koff, T., Fontana, S. L., Alenius, T., Isaksson, E., Seppä, H., Veski, S., Pędziszewska, A., Weiser, M., and Giesecke, T.: Patterns in recent and Holocene pollen influxes across Europe; the Pollen Monitoring Programme Database as a tool for vegetation reconstruction, Biogeosciences Discuss. [preprint], https://doi.org/10.5194/bg-2020-217, in review, 2020.

Pidek, I.A., Svobodová-Svitavská, H., Van der Knaap, W.O., Magyari, E. 2013. Pollen percentage thresholds of Abies alba based on 13year annual records of pollen deposition in modified Tauber traps: perspectives of application to fossil situations. Review of Palaeobotany and Palynology 195: 26–36.

Pidek, I.A., Svobodová-Svitavská, H., van der Knaap, W.O., Noryśkiewicz, A.M., Filbrandt-Czaja, A., Noryśkiewicz, B., Latałowa, M., Zimny, M., Święta-Musznicka, J., Bozilova, E., Tonkov, S., Filipova-Marinova, M., Poska, A., Giesecke, T., Gikov A. 2010. Variation in annual pollen accumulation rates of Fagus along a N-S transect in Europe based on pollen traps. Vegetation History and Archaeobotany 19, Issue 4: 259-270. (IF 1.504)

Van der Knaap, W.O., van Leeuwen, J.F.N., Svobodová-Svitavská, H., Pidek, I.A., Kvavadze, E., Chichinadze, M., Giesecke, T., Kaszewsky, B.M., Oberli, F., Kalniņa, L., Pardoe, H.S., Tinner, W. & Ammann, B. 2010. Annual pollen traps reveal the complexity of climatic control on pollen productivity in Europe and the Caucasus. Vegetation History and Archaeobotany 19, Issue 4: 285–307. (IF 1.504)

Pardoe, H.S., Giesecke, T., van der Knaap, W.O., Svitavska-Svobodova, H., Kvavadze, E.V., Panajiotidis, S., Gerasimidis, A., Pidek, I.A., Zimny, M., Swieta-Musznicka, J., Latalowa, M., Noryskiewicz, A.M., Bozilova, E., Tonkov, S., Filipova-Marinova, M.V., van Leeuwen, J.F.N., and Kalnina, L. 2010: Comparing pollen spectra from modified Tauber traps and moss samples: examples from a selection of woodlands across Europe. Vegetation History and Archaeobotany 19, 271-283. (IF 1.504)