Oddělení ekologie invazí / Department of Invasion Ecology
Botanický ústav Akademie věd ČR/Institute of Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic
CZ - 252 43, Průhonice

   english

domů | lidé | projekty | publikace | odkazy | novinky || EMAPi conferencesOddělení ekologie invazí

Vítáme Vás na stránkách oddělení ekologie invazí, které je součástí Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích. Oddělení vzniklo na začátku roku 2005 jako výsledek vzrůstající výzkumné aktivity věnující se rostlinným invazím. Na těchto stránkách vám chceme představit toto oddělení, projekty, na kterých se podílí, a některé výstupy. V případě připomínek či dotazů nás prosím kontaktujte.

Co jsou to invaze ve světě rostlin a proč je vůbec studovat? Jako invazní organismy označujeme ty, které byly zavlečeny mimo svůj přirozený areál za pomoci člověka (nepůvodní, zavlečené druhy) a jsou schopny v tomto novém a pro ně nepůvodním areálu přežívat a šířit se. Těmito zavlečenými a úspěšnými organismy mohou být všechny typy života od virů přes rostliny až po hmyz a savce. A proč tedy studovat tyto zavlečené organismy? V historii střední Evropy existuje velká řada zavlečených druhů, u kterých se dnes ani nepozastavujeme nad jejich původem, ale také se objevují druhy, které v krajině nevidíme rádi. Nejedná se pouze o mediální hvězdy typu bolševníku velkolepého, ale i o méně výrazné druhy, polní plevely, a stromy. V rámci vzrůstající celosvětové dopravy také roste množství zavlékaných druhů a tím i jejich vliv na prostředí, kde se objevují. Tyto druhy pak mohou být rizikem pro původní společenstva a vegetaci, mohou negativně ovlivňovat půdní erozi, narušovat břehy toků. Přímo na člověka často působí jako významný zdroj alergenů. Zdroje finanční i lidské, které jsou poté vynakládány na jejich kontrolu, mohou být a skutečně bývají obrovské. V oddělení ekologie invazí studujeme jak tyto již úspěšně usazené druhy tak i nově zavlečené druhy naší flóry, jejich chování, šíření, vliv na původní vegetaci a také možné přístupy k jejich likvidaci. Ve své činnosti spolupracujeme s univerzitami, ochranářskými organizacemi i s místními správci pozemků.
Naše oddělení se podílelo na natáčení pořadu Planeta věda České Televize (vysíláno v září 2007) o problému invazí. Pořad je ke shlédnutí v archivu ČT na adrese http://www.ct24.cz/vysilani/?id=158788

Na podzim roku 2008 vyšel sborník z konference ČBS "Rostlinné invaze v České republice: situace, výzkum a management". Více informací o publikaci a možnosti jejího zakoupení případní zájemci o publikaci naleznou na stránkách České botanické společnosti v sekci publikační činnost materiály. Vybrané separáty příspěvků lze také nalézt na osobních stránkách jednotlivých členů oddělení.


Aktuální seznam nepůvodních druhů rostlin je ke stažení zde Pyšek et al.; Preslia 2012.

Slovníček vybraných termínů:
původní druhy - druhy, které se na dané území dostaly bez přispění člověka z území, kde byly původní, či na daném území vznikly, opět bez lidské dopomoci
nepůvodní druhy - druhy, které se na daném území vyskytují díky aktivitě člověka (zahrnuje jak úmyslné tak i neúmyslné zavlečení), či druhy, který se na dané území dostaly z areálu, kde byly/jsou nepůvodní
naturalizované druhy - nepůvodní druhy, které na daném území vytváří samovolně se uchovávající populace bez přímého vlivu člověka (semeny, oddenky)
expanzní druhy - druhy, které jsou v daném území původní a šíří se bez přispění člověka (srovnej s druhem invazním)
invazní druhy - jsou podskupinou naturalizovaných druhů, které vytváří reprodukce schopné potomky, často ve velkých množstvích a ve značné vzdálenosti od mateřských jedinců. Tyto druhy mají vysoký potenciál šířit se na velké území.


Výsledky Oddělení ekologie invazí Botanického ústavu AV ČR za roky:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Přehled významných vědeckých studií a knižních publikací pracovníků Botanického ústavu za posledních 5 let.


poslední modifikace: 13. 12. 2019; webmaster: J. Pergl;

NAVRCHOLU.cz