Jan Pergl
Oddělení ekologie invazí / Department of Invasion Ecology
Botanický ústav, Akademie věd ČR/Institute of Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic
CZ - 252 43, Průhonice
tel: +420 271 015 236
e-mail: pergl(et)ibot.cas.cz

 

home | CV | publications | interests