Oddělení ekologie invazí / Department of invasion ecology
Botanický ústav Akademie věd ČR/Institute of Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic
CZ - 252 43, Průhonice

   česky

home | people | projects | publications | links | news || EMAPi conferencesNews