vědecký pracovník 271015417, 490 zuzana.chumova@ibot.cas.cz
vědecký pracovník 271015386 karol.krak@ibot.cas.cz
vědecký pracovník 271015350 vaclav.mahelka@ibot.cas.cz
vědecký pracovník 271015443 bohumil.mandak@ibot.cas.cz
vědecký pracovník jan.ponert@natur.cuni.cz
vědecký pracovník 271015479 vojtech.zeisek@ibot.cas.cz