Technicko-správní úsek

Formuláře

1/ Údržba – formulář pro hlášení závad
\\ibot.cas.cz\Public\Work\Pozadavky

Pozor! Odkaz je funkční z prohlížeče Internet Explorer, avšak nejprve je třeba adresu webu “www.ibot.cas.cz” přidat to bezpečnostní zóny Intranet. V systému Windows jej můžete alternativně zkopírovat a vložit do okna Spustit, které otevřete pomocí kombinace kláves Win+R.

2/ Autodoprava – plán jízd
Objednat si služební automobil a zjistit obsazenost aut lze v IBIS na odkazu:
https://ibis.ibot.cas.cz/Segment/Index/TravelRequest

Další formuláře ke stažení

 

Personální obsazení

Ing. Lenka Hrubá

úsek řídí zástupce ředitele pro provoz
tel. linka: 104

 • zajišťuje provozuschopnost BÚ z technického a správního hlediska
 • koordinuje a řídí jednotlivá oddělení a pracovníky úseku
 • zajišťuje investice a veřejné zakázky BÚ

Jana Kubásková

referent zásobování
tel. linka: 269

 • zásobování ústavu spotřebním materiálem, nákup HIM a DHIM podle požadavků
 • celní agenda

Markéta Melčová

pracovnice podatelny
tel. linka: 102

 • externí a interní poštovní služby BÚ
 • evidence došlých faktur

Oddělení investičních akcí

Ing. Jiří Plichta

stavební referent
tel. linka: 221

 • realizace investiční výstavby a nákladných oprav v BÚ
 • inženýring investic a nákladných oprav
 • veřejné zakázky BÚ
 • majetková komise AV ČR

Oddělení správy majetku

Eva Vašnovská

vedoucí oddělení
tel. linka: 288

 • zásobování energiemi BÚ
 • organizace vrátných a úklidu
 • likvidace odpadů
 • vstupní kartové systémy, dálková ovládání bran a klíče
 • pojištění majetku a správa nájemních smluv

Oddělení technických služeb a autodopravy

Rostislav Šimeček

vedoucí oddělení
tel. linka: 103

 • servis, opravy a revize technických zařízení a strojů
 • údržba a opravy objektů ústavu včetně revizí elektro, plynu, komínů, hromosvodů apod.
 • provoz kotelen a dodávek tepla, a ČOV

Neobsazeno

zástupce vedoucího
tel. linka: 273

 • opravy a údržba vozidel ústavu;  periodická školení řidičů a řidičů referentů
 • dodržování předpisů PO a BOZP na všech pracovištích ústavu
 • vybavení objektů prostředky PO

Oddělení konferenčního a společenského centra

Petra Janďourková

asistentka útvaru technicko-správního
tel. linka: 230

 • administrativní podpora útvaru
 • koordinace chodu konferenčního a společenského centra

 

Další formuláře ke stažení

Veřejné zakázky

Školení BOZP a PO

Školení autodoprava

Údržba – plány budov