Financování památek je možné získat hned z několika státních, regionálních, evropských a soukromých zdrojů

Státní zdroje

Ministerstvo kultury ČR – viz zde

Regionální zdroje

Středočeský kraj – viz zde

Evropské zdroje

Program Central Europe – viz zde

Integrovaný regionální operační program (IROP) – viz zde

Višegrádky fond – viz zde

Informační zdroje

Jako velmi dobrý zdroje informací se jeví protál Pro památky – viz zde