Argentina

Webový odkaz

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-argentinskych-3

Vlastní výzva

http://www.msmt.cz/file/35099_1_1/

Termín podání

10.6.2015

Termín trvání projektů

Nejdřív od 1.1.2016

Nejpozději do 31.12.2017

Vědní oblasti

a. informační a komunikační technologie;

b. přírodní vědy a biotechnologie;

c. nové materiály a nanotechnologie;

d. lékařské vědy (včetně farmaceutických věd);

e. výzkum klimatu a životního prostředí.

Dotace

Max. 160.000/rok (tj. max. 320.000 za 2 roky řešení)

Na

krátkodobé pobyty o délce trvání 1 – 15 dní;

dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 – 3 měsíce.

Limity

1 cesta do Argentiny = max. 50.000Kč

1 cesta z Argentiny do ČR – pro arg. vědce max. 2.000Kč na ubytování, stravné a kapesné, resp. 30.000Kč na měsíc. Pravidla dle zákona (cestovné, diety) se užívají v případě uzavřené smlouvy o spolupráci mezi zaměstnavateli, jinak se mohou použít vlastní pravidla.

Podmínky

Projekty se podávají v ČR a ARG současně

V ČR česky (vyjma určených angl. polí)

Více žadatelů na straně ČR = vyplnění fin. formuláře „Rozpočet projektu“               zvlášť po partnerech a dohromady za celé konsorcium/tým

Formuláře

Souhlas se zpracováním os. údajů. Podepisuje každý člen českého týmu

CV předkládá každý člen českého týmu

Odeslání

Elektronicky na e-mail mobility_argentina@msmt.cz (do 10.6.2015 do               24:00)

I písemně – 2 výtisky (podpis řešitele i statutární orgánu a to včetně partnerů)               – razítko pošty z 10.6.2014, doporučeně odesláno

Adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor podpory vysokých škol a výzkumu

Karmelitská 7

118 12 Praha 1 – Malá Strana

Na obálce

„MOBILITY – Argentina 2016-2017 – NEOTEVÍRAT“

V obálce

Vždy jen 1 návrh (2 výtisky)

Kontaktní osoba pro české řešitele

PhDr. Jakub Čeněk

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

tel: +420 234 811 558

e-mail: jakub.cenek@msmt.cz

www.msmt.cz

 

Kontaktní osoba pro zahraniční řešitele

Lic. Micaela Bomba

Asistencia Técnica- Área Bilateral

Dirección Nacional de Relaciones Internacionales

Ministerio de Ciencia, Tecnología

e Innovación Productiva.

Tel: (5411)  4899-5000 int. 4116

Fax: (5411) 4891-8460

mbomba@mincyt.gob.ar

www.mincyt.gob.ar