Připojení k VPN
  • VPN Vám umožní přístup na intranet a vzdálené připojování k Vašemu pracovnímu počítač, pokud je spuštěný.
  • Pokud ještě VPN nemáte zřízenou a máte o ni zájem, zašlete požadavek na helpdesk@ibot.cas.cz, do požadavku prosím rovnou napište číslo Vašeho mobilního telefonu. VPN má samostatné heslo a z bezpečnostních důvodů Vám ho pošleme v SMS.
  • V mailu od nás obdržíte archiv se soubory Vašeho VPN certifikátu. Tento archiv můžete rozbalit například pomocí programů Total Commander, nebo 7zip, který je zadarmo ke stažení: https://www.7-zip.org/
  • Ze stránky https://openvpn.net/community-downloads/ si stáhněte OpenVPN klienta. Na stránce najdete odkazy na stažení instalačního souboru buď pro Windows 7 nebo Windows 10, podle toho jaký systém máte na domácím počítači.
  • Instalaci OpenVPN můžete pouze proklikat, není potřeba v ní nic měnit.
  • Po instalaci OpenVPN zkopírujte 7 souborů z rozbaleného archivu s certifikátem do složky config v míste instalace OpenVPN. Cesta k této složce bývá obvykle C:\Program Files\OpenVPN\config
  • Nyní můžete spustit OpenVPN pomocí ikony OpenVPN GUI, která by se Vám po instalaci mě objevit na ploše.
  • Program se spouští na pozadí, neotevře se tedy žádné okno. Nyní musíte vpravo na liště Windows (tam kde je ikona antiviru, odpojování USB disků atd.) najít ikonu OpenVPN – vypadá jako obrazovka se zámkem. Poklepáním na tuto ikonu se spustí připojování, při kterém budete požádání o heslo. To můžete pro příští přihlašování uložit.
  • Po zadání hesla a potvrzení po chvíli okno OpenVPN zmizí a budete připojeni.
  • Ve chvílích kdy VPN nepotřebujete jí vypínejte – pravým tlačítkem na ikonu OpenVPN na liště a možnost odpojit či ukončit.
Vzdálené připojení na plochu pracovního počítače
  • Pro připojení na Váš počítač v práci je nezbytné, aby počítač byl fyzicky zapnutý a abyste byli na Vašem domácím počítači připojeni k VPN.
  • V Menu start ve Windows, nebo pomocí vyhledávání naleznete aplikaci „Připojení ke vzdálené ploše“
  • Po otevření této aplikace budete požádáni o jméno počítače, ke kterému se chcete připojit. Jméno si zjistěte ještě v práci otevřením průzkumníku souborů, kliknutím pravým tlačítkem na „Tento počítač“ a zvolením možnosti „Vlastnosti“. V okně vlastností uvidíte kolonku Název počítače. Pokud se potřebujete vzdáleně připojovat k počítači, na kterém nemáte administrátorská práva, napište nám na helpdesk@ibot.cas.cz. Musíme Vám přidělit příslušná oprávnění.
  • Po zadání Názvu počítače budete vyzváni k zadání přihlašovacích údajů. Automaticky se zde objeví název Vašeho účtu na domácím počítači. Musíte zvolit další možnosti a vybrat možnost „Použít jiný účet“. Následně zadáte jako přihlašovací jméno Vaši ústavní mailovou adresu a heslo, které zde k počítačům a mailu používáte.
  • Při opouštění vzdálené plochy stačí okno vzdálené plochy pouze zavřít křížkem. Při dalším přihlášení najdete počítač v tom stavu, v jakém jste ho naposledy opustili. Nezapomeňte počítač nevypínat. Pokud Počítač přes vzdálenou plochu vypnete, nebude již mít možnost se k němu připojit, dokud ho někdo fyzicky na místě nezapne.