Ekonomicko-personální úsek

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Ostatní dokumenty

Hodnotící a motivační pohovory se zaměstnanci – Metodický pokyn č. 1/2020; HODNOCENÍ_dělníci; Hodnocení – THP a V1

Osobní čísla zaměstnanců

Přehled interních kódů a podpisových oprávnění pro potřeby účetnictví – Odkaz je funkční z prohlížeče Internet Explorer. V systému Windows jej můžete alternativně zkopírovat a vložit do okna Spustit, které otevřete pomocí kombinace kláves Win+R.

Seznam číselných řad pro vnitropodnikovou fakturaci

Přístup pro sledování čerpání

Oddělení

Oddělení účtárny
Personální oddělení

Zaměstnanci 

Mgr. et Mgr. Lenka Doleželová Exelová
zástupkyně ředitele pro ekonomiku
tel. linka: 271 015 239

  • zajišťuje financování a ekonomiku ústavu
  • řídí metodicky ekonomicko-personální úsek a jeho agendy
  • připravuje finanční plán, zpracovává ekonomické analýzy
  • řidí cash flow
  • zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti

   

  Personální oddělení

  Ing. Lenka Tesková
  Vedoucí personálního oddělení
  tel. linka: 271 015 150

  • mzdová metodika
  • pracovní smlouvy
  • agenda nájemních smluv a smluv o přechodném ubytování
  • dohody o svěření motorových vozidel
  • lékařské prohlídky

  Ing. Martina Nedvědová
  referent ekonomiky práce
  linka: 214

  • mzdové rozpočty, analýzy a návrhy pro čerpání
  • evidence kofinancování mzdových prostředků
  • reporting pro projekty a KAV
  • evidence čerpání OON

   Jaroslava Odvárková
  personalistka pro pracoviště Průhonice, Třeboň a Brno
  linka: 140

  • nástupy nových zaměstnanců, ukončení pracovních smluv, změny pracovního poměru a mzdových zařazení
  • pracovní smlouvy, dodatky, mzdové výměry
  • potvrzení o příslušnosti k právním předpisům (formuláře EU)
  • dohody o hmotné odpovědnosti

  Martina Javorková
  mzdová účetní
  linka: 222

  • měsíční zpracováních mezd, evidenci docházky, pracovní neschopnosti, dovolenky
  • zpracovává potvrzení o příjmech pro zaměstnance
  • daňové přiznání fyzických osob

   

  Oddělení účtárny

  Ing. Zuzana Strnadová
  hlavní účetní
  tel. linka: 271 015 287

  • účetní metodiky
  • účetní závěrka
  • evidence dlouhodobého investičního majetku
  • konzultace ve věci investice versus opravy

  Alena Dubovská
  vedoucí pracovní skupiny finanční účtárny
  linka: 244

  • sledování rozpočtu na projektech a ústavních zakázkách
  • vnitropodnikové účetnictví
  • finanční závěrka projektů
  • zakládání nových zakázek, změny na zakázkách

  Hana Kašparová
  pokladní, cestovní příkazy
  linka: 219

  • účetnictví drobného vydání a výdej hotovosti
  • zálohy na drobná vydání a pracovní cesty
  • vedení pokladny
  • úhrady kartou
  • vyúčtování cestovních příkazů
  • úhrady zahraničních faktur

  Zuzana Střílková
  finanční referent, fakturantka
  linka: 238

  • účtování došlých faktur, kontrola dle předpisů, zajištění daňových dokladů u zálohových faktur
  • bezhotovostní platební styk, úhrada závazků
  • vystavování faktur odběratelům (tuzemským i zahraničním)
  • upomínkový systém pohledávek po splatnosti
  • zástup pokladní v době její nepřítomnosti

  Ing. Eva Peřinková
  účetní, analytik
  linka: 163

  • evidence drobného investičního majetku
  • zajišťování inventarizace majetku
  • vyřazování a likvidace majetku
  • zajišťuje převody majetku
  • agenda půjček ze sociálního fondu

  Martina Sadílková
  referentka pro detašované pracoviště Brno
  tel. 530 506 742

  • dílčí pracovněprávní úkoly a personalistické práce pro oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie pro oddělení vegetační ekologie
  • pošta, objednávky, cestovní příkazy, pokladna, fakturace, personalistika

  Markéta Poslová
  Administrativní referentka pro pracoviště Třeboň
  tel. 384721156, l. 362

  • objednávky, cestovní příkazy, pokladna, fakturace, personalistika, stravenky

   

 • Romana Hulíková
  Administrativní referentka pro pracoviště Třeboň
  tel. 384721156, l. 330

  • personalistika, ubytování, pošta, cestovní příkazy, administrativa, platební karty, spisová služba
 • Mgr. Linda Sedláková
  HR specialista pro projekt IBOAT
  linka: 122