Postdoc position in department of evolutionary plant biology

Ředitel Botanického ústavu AV ČR, v.v.i., vypisuje výběrové řízení na pozici postdoktorand / postdoktorandka s pracovištěm v oddělení evoluční biologie rostlin v Průhonicích se 20% pracovním úvazkem. Práce bude zaměřena na bioinformatické analýzy v rámci projektu ‘Evolution of nocturnal anthesis in the rapidly evolving family Zingiberaceae’ řešeném na oddělení.

More information: konkurs_postdok_oddeleni-213.docx [docx, 16 KB]