PhD student position in department of evolutionary plant biology

Ředitel Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na pozici doktorand/doktorandka s pracovištěm v oddělení evoluční biologie rostlin v Průhonicích se 45% pracovním úvazkem. Práce bude zaměřena na kultivaci rostlin a ekologické experimenty v rámci projektu ‘Evolution of nocturnal anthesis in the rapidly evolving family Zingiberaceae’ řešeném na oddělení.

More information: konkurs_doktorand_oddeleni-213.docx [docx, 16 KB]