Filter

   

Publications
Navratilová J., Hájek M., Navrátil J., Hájková P. & Frazier J. R. 2017: Convergence and impoverishment of fen communities in a eutrophicated agricultural landscape of the Czech Republic. Applied Vegetation Science 20, 225 - 235
Potužák J., Šumberová K., Fránková M., Ducháček M., Fabšičová M., Císař K. & Duras J. 2017: Tříleté dobrodružství výzkumu rybníka Dehtář aneb s rybníkem mezi "jezerní" badatele projektu NETLAKE. (Three years long investigation of fishpond Dehtář – first fishpond in the NETLAKE COST action project.) In: David V. & Davidová T. (eds) Rybniky 2017 – sborník příspěvků odborné konference. Česká společnost krajinných inženýrů, ČVUT Praha, Univerzita Palackého v Olomouci, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM & ČZU v Praze, 73 - 81
Qie L., Lewis S. L., Sullivan M. J. P., Lopez-Gonzalez G., Pickavance G. C., Sunderland T., Ashton P., Hubau W., Abu Salim K., Aiba S.-I., Banin L. F., Berry N., Brearley F. Q., Burslem D. F. R. P., Dančák M., Davies S. J., Fredriksson G., Hamer K. C., Hédl R., Kho L. K., Kitayama K., Krisnawati H., Lhota S., Malhi Y., Maycock C., Metali F., Mirmanto E., Nagy L., Nilus R., Ong R., Pendry C., Poulsen A. D., Primack R. B., Rutishauser E., Samsoedin I., Saragih B., Sist P., Slik J. W. F., Sukri R. S., Svátek M., Tan S., Tjoa A., van Nieuwstadt M., Vernimmen R. R. E., Yassir I., Kidd P. S., Fitriadi M., Ideris K. H., Serudin R. M., Lim L. S. A., Saparudin M. S. & Phillips O. L. 2017: Long-term carbon sink in Borneo’s forests, halted by drought and vulnerable to edges. Nature Communications 8, 1 - 11
Riedl V., Hédl R., Müllerová J. & Szabó P. 2017: Historie a současnost pálavských lesů. (History and the present of the Pálava Woods.) RegioM 2016 Sborník regionálního muzea v Mikulově 2016, 53 - 64
Roleček J. & Čížek L. 2017: Recent occurrence of Perotis lugubris (Coleoptera: Buprestidae) in the Czech Republic. Klapalekiana 53, 337 - 339
Roleček J., Vild O., Sladký J. & Řepka R. 2017: Habitat requirements of endangered species in a former coppice of high conservation value. Folia Geobotanica 52, 59 - 69
Saláta D. & Szabó P. 2017: Environmental history in Hungary, in Hungarian. Environment and History 23, 331 - 334
Sipos J., Hodecek J., Kuras T. & Dolny A. 2017: Principal determinants of species and functional diversity of carabid beetle assemblages during succession at post-industrial sites. Bulletin of Entomological Research 107, 466 - 477
Steyn C., Greve M., Robertson M. P., Kalwij J. M. & le Roux C. 2017: Alien plant species that invade high elevations are generalists: support for the directional ecological filtering hypothesis. Journal of Vegetation Science 28, 337 - 346
Szabó P., Gálová A., Jamrichová E., Šumberová K., Šipoš J. & Hédl R. 2017: Trends and events through seven centuries: the history of a wetland landscape in the Czech Republic. Regional Environmental Change 17, 501 - 514
Szabó P., Kuneš P., Svobodová-Svitavská H., Švarcová M., Křížová L., Suchánková S., Müllerová J. & Hédl R. 2017: Using historical ecology to reassess the conservation status of coniferous forests in Central Europe. Conservation Biology 31, 150 - 160
Szabó P., Šipoš J. & Müllerová J. 2017: Township boundaries and the colonization of the Moravian landscape. Journal of Historical Geography 57, 89 - 99
Šefferová Stanová V. & Hájek M. 2017: Slovakia. In: Joosten H., Tanneberger F. & Moen A. (eds) Mires and peatlands of Europe. Status, distribution and conservation, Schweizerbart Science Publishers, Stuttgart., 625 - 632
Šipoš J., Hédl R., Hula V., Chudomelová M., Košulič O., Niedobová J. & Riedl V. 2017: Patterns of functional diversity of two trophic groups after canopy thinning in an abandoned coppice. Folia Geobotanica 52, 45 - 58
Šumberová K. & Ducháček M. 2017: Analysis of plant soil seed banks and seed dispersal vectors: Its potential and limits for forensic investigations. Forensic Science International 270, 121 - 128
Verheyen K., De Frenne P., Baeten L., Waller D., Hédl R., Perring M., Blondeel H., Brunet J., Chudomelová M., Decocq G., De Lombaerde E., Depauw L., Dirnböck T., Durak T., Eriksson O., Gilliam F., Heinken T., Heinrichs S., Hermy M., Jaroszewicz B., Jenkins M., Johnson S., Kirby K., Kopecký M., Landuyt D., Lenoir J., Li D., Macek M., Maes S., Máliš F., Mitchell F. J. G., Naaf T., Peterken G., Petřík P., Reczyńska K., Rogers D. A., Schei F. H., Schmidt W., Standovár T., Świerkosz K., Ujházy K., Van Calster H., Vellend M., Vild O., Woods K., Wulf M. & Bernhardt-Römermann M. 2017: Combining biodiversity resurveys across regions to advance global change research. BioScience 67, 73 - 83
Vild O., Hédl R., Kopecký M., Szabó P., Suchánková S. & Zouhar V. 2017: The paradox of long-term ungulate impact: increase of plant species richness in a temperate forest. Applied Vegetation Science 20, 282 - 292
Volf M., Pyszko P., Abe T., Libra M., Kotaskova N., Sigut M., Kumar R., Kaman O., Butterill P. T., Sipos J., Abe H., Fukushima H., Drozd P., Kamata N., Murakami M. & Novotny V. 2017: Phylogenetic composition of host plant communities drives plant-herbivore food web structure. Journal of Animal Ecology 86, 556 - 565
Werchan B., Werchan M., Mücke H.-Q., Gauger U., Simoleit A., Zuberbier T. & Bergmann K.-C. 2017: Spatial distribution of allergenic pollen through a large metropolitan area. Environmental Monitoring and Assessment 189, 1 - 19
Winternitz J., Abbate J. L., Huchard E., Havlíček J. & Garamszegi L. Z. 2017: Patterns of MHC-dependent mate selection in humans and nonhuman primates: a meta-analysis. Molecular Ecology 26, 668 - 688