Filter

   

Publications
Roleček J. 2018: Viola elatior Fr. (Viola elatior Fr.) Zprávy České botanické společnosti 53, 108 - 109
Roleček J. 2018: Vzdálená blízká Středoruská vysočina. (A distant close Central Russian Upland.) Botanika 2018, 12 - 15
Roleček J. & Fajmon K. 2018: Orobanche alsatica Kirschl. (Orobanche alsatica Kirschl.) Zprávy České botanické společnosti 53, 92 - 92
Roleček J., Fajmon K. & Šmarda P. 2018: Nález hořčíku jestřábníkovitého velkoúborného (Picris hieracioides subsp. umbellata) v NPR Porážky (Bílé Karpaty) a poznámky k jeho výskytu v České republice. (Record of Picris hieracioides subsp. umbellata in the White Carpathians and notes on its occurrence in the Czech Republic.) Zprávy České botanické společnosti 53, 165 - 176
Sullivan M. J. P., Lewis S. L., Hubau W., Qie L., Baker T. R., Banin L. F., Chave J., Sanchez A. C., Feldpausch T. R., Lopez-Gonzalez G., Arets E., Ashton P., Bastin J.-F., Berry N. J., Bogaert J., Boot R., Brearley F. Q., Brienen R., Burslem D. F. R. P., de Canniere C., Chudomelová M., Dančák M., Ewango C., Hédl R., Lloyd J., Makana J.-R., Malhi Y., Marimon B. S., Marimon Junior B. H., Metali F., Moore S., Nagy L., Núñez Vargas P., Pendry C., Ramírez-Angulo H., Reitsma J., Rutishauser E., Salim K. A., Sonké B., Sukri R. S., Sunderland T., Svátek M., Umunay P. M., Vasquez Martinez R., Vernimmen R. R. E., Vilanova Torre E., Vleminckx J., Vos V. & Phillips O. L. 2018: Field methods for sampling tree height for tropical forest biomass estimation. Methods in Ecology and Evolution 9, 1179 - 1189
Świerkosz K., Reczyńska K., Pech P., Kuras I. & Hédl R. 2018: Syntaxonomy and ecology of beech forest vegetation in southwestern Poland. Phytocoenologia 48, 297 - 320
Szabó P. 2018: Középkori cseh erdőgazdálkodás a choustníki uradalom erdőszámadásainak tükrében. (Medieval Czech woodland management in light of the woodland accounts of the Choustník estate.) In: Mérai D., Drosztmér Á., Lyublyanovics K., Rasson J., Papp Reed Zs., Vadas A. & Zatykó Cs. (eds.) Genius loci. Laszlovszky 60. Archaeolingua, Budapest., 113 - 116
Szabó P. 2018: The extent and management of woodland in medieval Hungary. In: Laszlovszky J., Nagy B., Szabó P. & Vadas A. (eds.) The Economy of Medieval Hungary, Brill, Leiden & Boston., 219 - 237
Szabó P., Suchánková S., Křížová L., Kotačka M., Kvardová M., Macek M., Müllerová J. & Brázdil R. 2018: More than trees: The challenges of creating a geodatabase to capture the complexity of forest history. Historical Methods 51, 175 - 189
Šigut M., Šigutová H., Šipoš J., Pyszko P., Kotásková N. & Drozd P. 2018: Vertical canopy gradient shaping the stratification of leaf-chewer-parasitoid interactions in a temperate forest. Ecology and Evolution 8, 7297 - 7311
Štochlová P. & Hédl R. 2018: Czech Republic. In: Unrau A., Becker G., Spinelli R., Lazdina D., Magagnotti N., Nicolescu V. N., Buckley P., Bartlett D. & Kofman P. D. (eds.), Coppice Forests in Europe, Albert Ludwig University of Freiburg, Freiburg i. Br., 222 - 225
Šumberová K. 2018: Mokřady našich měst a vesnic: stanoviště, rostlinné druhy a společenstva. (Wetlands of our towns and villages: habitats, plant species and communities.) Zprávy České botanické společnosti 53, 289 - 319
Šumberová K. 2018: Proměny v krajině v okolí Hrušek. (Landscape changes in the surroundings of the village of Hrušky.) In: Čech J. (ed.) 650 let obce Hrušky. F. R. Z. agency s.r.o., Brno., 268 - 273
Šumberová K. 2018: Příběh jedné jihomoravské vesnice – změny v krajině, flóře a vegetaci za posledních 30 let. (The story of a South-Moravian village - landscape, flora and vegetation changes during the past 30 years.) Botanika 6, 9 - 11
Těšitel J., Vratislavská M., Novák P., Chorney I. I. & Roleček J. 2018: Merging of Pedicularis exaltata and P. hacquetii in the Carpathians: from local history to regional phylogeography based on complex evidence. Folia Geobotanica 53, 301 - 315
Vadas A. & Szabó P. 2018: Not seeing the forest for the trees? Ottoman-Hungarian wars and forest resources. Hungarian Historical Review 7, 477 - 509
Verheyen K., Bažány M., Chećko E., Chudomelová M., Closset-Kopp D., Czortek P., Decocq G., De Frenne P., De Keersmaeker L., Enríquez García C., Fabšičová M., Grytnes J.-A., Hederová L., Hédl R., Heinken T., Høistad Schei F., Horváth S., Jaroszewicz B., Jermakowicz E., Klinerová T., Kolk J., Kopecký M., Kuras I., Lenoir J., Macek M., Máliš F., Martinessen T. C., Naaf T., Papp L., Papp-Szakály Á, Pech P., Petřík P., Prach J., Reczyńska K., Sætersdal M., Spicher F., Standovár T., Świerkosz K., Szczęśniak E., Tóth Z., Ujházy K., Ujházyová M., Vangansbeke P., Vild O., Wołkowycki D., Wulf M. & Baeten L. 2018: Observer and relocation errors matter in resurveys of historical vegetation plots. Journal of Vegetation Science 29, 812 - 823
Vild O., Hédl R. & Kalwij J. M. 2018: Hrabání opadanky jako obnovní management v doubravě v NP Podyjí. (Litter raking as restoration management of an oakwood in Podyjí National Park.) In: Jongepierová I., Pešout P. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice II, AOPK ČR, Praha, 17 - 19
Vild O., Šipoš J., Szabó P., Macek M., Chudomelová M., Kopecký M., Suchánková S., Houška J., Kotačka M. & Hédl R. 2018: Legacy of historical litter raking in temperate forest plant communities. Journal of Vegetation Science 29, 596 - 606
Böckelmann J., Tremetsberger K., Šumberová K., Grausgruber H. & Bernhardt K.-G. 2017: Fitness and growth of the ephemeral mudflat species Cyperus fuscus in river and anthropogenic habitats in response to fluctuating water-levels. Flora 234, 135 - 149