Filter

   

Publications
Hájková P. & Hájek M. 2009: XDC04 Carici pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997. (Nitrophilous perennial vegetation of wet to mesic habitats.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 329 - 332
Hájková P., Hájek M. & Kintrová K. 2009: How can we effectively restore species richness and natural composition of a Molinia-invaded fen? Journal of Applied Ecology 46, 417 - 425
Hédl R. 2009: O divočině, divokosti a ochraně přírody. (On wilderness, wildness and nature conservation.) Vesmír 88, 511 - 513
Hédl R., Roleček J., Boublík K., Douda J. & Svoboda M. 2009: Prohlášení České botanické společnosti aneb deset témat pro českou lesnickou politiku. (Declaration of the Czech Botanical Society or ten ideas for Czech forestry policy.) Zprávy České botanické společnosti 44, 3 - 7
Hédl R. & Svátek M. 2009: Biodiverzita a lesy v národních parcích. (Biodiversity and Forests in National Parks.) In: Fanta J. & Křenová Z. (eds.): Management lesů v českých národních parcích, Správa NP a CHKO Šumava, 54 - 61
Hédl R., Svátek M., Dančák M., Rodzay A. W., M. Salleh A. B. & Kamariah A. S. 2009: A new technique for inventory of permanent plots in tropical forests: a case study from lowland dipterocarp forest in Kuala Belalong, Brunei Darussalam. Blumea 54, 124 - 130
Hédl R. & Szabó P. 2009: Děvínské lesy od středověku do současnosti. (The forests of Děvín from the Middle Ages to the present.) Živa 57, 103 - 106
Kočár P., Sůvová Z. & Jankovská V. 2009: Co prozradila pylová zrnka a ostatní přírodniny. (What does pollen grains and other natural objects reveal.) In: Juřina P. (ed.) Náměstí Republiky. Výzkum staletí., 142 - 145
Kopecký M. & Vojta J. 2009: Land use legacies in post-agricultural forests in the Doupovské Mountains, Czech Republic. Applied Vegetation Science 12, 251 - 260
Kozáková R., Pokorný P., Havrda J. & Jankovská V. 2009: The potential of pollen analyses from urban deposits: multivariate statistical analysis of a data set from the medieval city of Prague, Czech Republic. Vegetation History and Archaeobotany 18, 477 - 488
Láníková D. 2009: Neofyty na zdech v České republice. (Neophytes on walls in the Czech Republic.) Zprávy České Botanické Společnosti 44, 113 - 123
Láníková D. 2009: SBA01 Cymbalarietum muralis Oberdorfer 1977. (-.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 444 - 446
Láníková D. 2009: SBA02 Corydalidetum luteae Kaiser 1926. (-.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 446 - 448
Láníková D. 2009: Svaz XAA Coronopodo-Polygonion arenastri Sissingh 1969. (-.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, W3eed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 46 - 47
Láníková D. 2009: Svaz XAB Saginion procumbentis Tüxen et Ohba in Géhu et al. 1972. (-.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 60 - 72
Láníková D. 2009: Svaz XCA Onopordion acanthii Br.-Bl. et al. 1936. (-.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 209 - 219
Láníková D. 2009: Svaz XCB Dauco carotae-Melilotion Görs ex Rostański et Gutte 1971. (-.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 226 - 258
Láníková D. 2009: Svaz XCC Convolvulo arvensis-Elytrigion repentis Görs 1966. (-.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 258 - 259
Láníková D. 2009: Třída XA. Polygono arenastri-Poetea annuae Rivas-Martínez 1975 corr.Rivas-Martínez et al. 1991. (-.) In: Chytrý Milan (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 43 - 46
Láníková D. 2009: Třída XC. Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. ex von Rochow 1951. (-.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 207 - 209