Filter

   

Publications
Hájek M., Hájková P., Apostolova I., Horsák M., Rozbrojová Z., Sopotlieva D. & Velev N. 2010: The insecure future of Bulgarian refugial mires: economic progress versus Natura 2000. Oryx 44, 539 - 546
Hédl R. 2010: Biodiverzita je v krizi, paní Müllerová…. (Biodiversity in crisis, Mrs. Mullerova...) Veronica 24, 16 - 18
Hédl R. 2010: Horské lesy Jeseníků - mizející nebo vznikající divočina? (Mountain Forests in the Jeseniky Mts. – vanishing or emerging wilderness?) In: Slezák V. (ed.): Campanula. Sborník referátů z konference ke 40. výročí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky., 77 - 81
Hédl R. 2010: Milan Chytrý (editor): Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. (Milan Chytrý (editor): Vegetataion of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation.) Živa 58, 59 - 60
Hédl R., Kopecký M. & Komárek J. 2010: Half a century of succession in a temperate oakwood: from species-rich community to mesic forest. Diversity and Distributions 16, 267 - 276
Hédl R. & Szabó P. 2010: Hluboké hvozdy, nebo pokřivené křoví? (Deep forests or crooked bush?) Vesmír 89, 232 - 236
Holub P. & Tůma I. 2010: The effect of enhanced nitrogen on aboveground biomass allocation and nutrient resorption in the fern Athyrium distentifolium. Plant Ecology 207, 373 - 380
Horsák M., Chytrý M., Pokryszko B. M., Danihelka J., Ermakov N., Hájek M., Hájková P., Kintrová K., Kočí M., Kubešová S., Lustyk P., Otýpková Z., Pelánková B. & Valachovič M. 2010: Habitats of relict terrestrial snails in southern Siberia: lessons for the reconstruction of palaeoenvironments of full-glacial Europe. Journal of Biogeography 37, 1450 - 1462
Husák Š. & Šumberová K. 2010: V5 Vegetace parožnatek. (Charophyceae vegetation.) In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 29 - 31
Chytrý M., Danihelka J., Axmanová I., Božková J., Hettenbergerová E., Li C.-F., Rozbrojová L., Sekulová L., Tichý L., Vymazalová M. & Zelený D. 2010: Floristic diversity of an eastern Mediterranean dwarf shrubland: the importance of soil pH. Journal of Vegetation Science 21, 1125 - 1137
Chytrý M., Danihelka J., Horsák M., Kočí, M., Kubešová S., Lososová Z., Otýpková Z., Tichý L., Martynenko V. B. & Baisheva E. Z. 2010: Modern analogues from the Southern Urals provide insights into biodiversity change in the early Holocene forests of Central Europe. Journal of Biogeography 37, 767 - 780
Jankovská V. 2010: Palsas of the boreal areas: natural archive of climatic changes. In: XVII. konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski. Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa., 66 - 67
Jankovská V. 2010: When mammoths were migrating through Moravia: Palaeovegetation of Weichselian. In: Křížek M. et al. (eds.) Stav geomorfologických výzkumů v r.2010. Geomorfologický sborník, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 25 - 26
Jankovská V. & Kociánová M. 2010: Paleorekonstrukce vegetačního vývoje krajiny a vzniku vývoje a kolapsu kupovité palsy v Abisku v oblasti Torneträsk (Švédsko) v holocénu. (Palaeo-reconstruction of vegetation development of the landscape and of origin, development and collapse of a dome-shaped palsa in Abisko in Torneträsk area (northern Sweden) in the Holocene.) Opera Corcontica 47, 111 - 128
Kociánová V., Jankovská V. & Štursová H. 2010: Palsy a lithalsy, proč ano, proč ne v minulosti v Krkonoších. (Palsas and lithalsas, why yes, why not in past in the Giant Mts.) Opera Corcontica 47, 83 - 110
Kopecký M. & Čížková Š. 2010: Using topographic wetness index in vegetation ecology: does the algorithm matter? Applied Vegetation Science 13, 450 - 459
Kučera T. & Šumberová K. 2010: T1 Louky a pastviny. (Meadows and pastures.) In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 165 - 189
Lososová Z. & Láníková D. 2010: Differences in trait compositions between rocky natural and artificial habitats. Journal of Vegetation Science 21, 520 - 530
Lukešová A., Kociánová M., Váňa J., Štursová H., Elster J., Harčarik J., Kocourková J. & Jankovská V. 2010: Vyvařované půdy tundry Krkonoš a Abisko Mts-předběžná srovnávací studie. (Mud boils of the Giant Mts and Abisko Mts tundra - preliminary comparative study.) Opera Corcontica 47, 55 - 82
Nová J. & Danihelka J. 2010: Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. (Flora and vegetation of the nature parks Kornatický potok and Kamínky southeast of the city of Plzeň (Czech Republic).) Erica 17, 3 - 32