Filter

   

Publications
Petřík P. 2019: Slyšeli jste někdy o floristických kurzech? (Have you heard about summer schools of botany?) Botanika 7, 12 - 13
Roleček J. 2019: Dva starší nepublikované nálezy pabourovců (Lemonia spp.) (Brahmaeidae, Lepidoptera) na česko-moravském pomezí. (Two older unpublished records of Lemonia spp. (Brahmaeidae, Lepidoptera) from the Bohemian-Moravian borderland (Czech Republic).) Acta rerum naturalium 22, 37 - 38
Roleček J. & Dřevojan P. 2019: New data on distribution of the endangered species Viola jooi (Violaceae) in Ukraine. Ukrainian Botanical Journal 76, 526 - 532
Roleček J., Dřevojan P., Hájková P. & Hájek M. 2019: Report of new maxima of fine-scale vascular plant species richness recorded in East-Central European semi-dry grasslands. Tuexenia 39, 423 - 431
Roleček J., Dřevojan P. & Šmarda P. 2019: First record of Festuca amethystina L. from the Transylvanian Basin (Romania). Contributii Botanice 54, 91 - 97
Roleček J. & Hájek M. 2019: Comeback středoevropské lesostepi. (Comeback of the Central European forest-steppe.) Vesmír 98, 424 - 427
Roleček J., Hájek M., Dřevojan P., Prokešová H., Fajmon K., Těšitel J., Daněk P., Hájková P., Jongepierová I., Novák P., Poluyanov A. V., Shumska N. V. & Chorney I. I. 2019: Gradients, species richness and biogeographical links of steppe grasslands in Western Podolia (Ukraine). Phytocoenologia 49, 349 - 367
Rutegwa M., Potužák J., Hejzlar J. & Drozd B. 2019: Carbon metabolism and nutrient balance in a hypereutrophic semi-intensive fishpond. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 420, 1 - 12
Santana-Cordeo A. M. & Szabó P. 2019: Exploring qualitative methods of historical ecology and their links with qualitative research. International Journal of Qualitative Methods 18, 1 - 11
Seelen L. M. S., Flaim G., Keuskamp J., Teurlincx S., Font R. A., Tolunay D., Fránková M., Šumberová K., Temponeras M., Lenhardt M., Jennings E. & de Senerpont Domis L. N. 2019: An affordable and reliable assessment of aquatic decomposition: Tailoring the Tea Bag Index to surface waters. Water Research 151, 31 - 43
Szabó P. 2019: Historie agrolesnictví. (History of agroforestry.) Botanika 7, 23 - 24
Šigutová H., Šipoš J. & Dolný A. 2019: A novel approach involving the use of Odonata as indicators of tropical forest degradation: When family matters. Ecological Indicators 104, 229 - 236
Šumberová K., Ducháček M., Dřevojan P. & Lososová Z. 2019: Euphorbia subgen. Chamaesyce (E. humifusa, E. maculata a E. prostrata). (Euphorbia subgen. Chamaesyce (E. humifusa, E. maculata and E. prostrata).) Zprávy České botanické společnosti 54, 89 - 94
Vild O. 2019: Traditional management and its impact on the vegetation of open lowland woodlands. IAVS Bulletin 2019, 16 - 17
Vild O., Veselý O. & Řihák J. 2019: Poznávání rostlin po našem: co prozradila mobilní aplikace. (Getting to know our plants: what a mobile application revealed.) Živa 2019, 121 - 123
Volf M., Klimeš P., Lamarre G. P. A., Redmond C. M., Seifert C. L., Abe T., Auga J., Anderson-Teixeira K., Basset Y., Beckett S., Butterill P. T., Drozd P., Gonzalez-Akre E., Kaman O., Kamata N., Laird-Hopkins B., Libra M., Manumbor M., Miller S. E., Molem K., Mottl O., Murakami M., Nakaji T., Plowman N. S., Pyszko P., Šigut M., Šipoš J., Tropek R., Weiblen G. D. & Novotny V. 2019: Quantitative assessment of plant-arthropod interactions in forest canopies: A plot-based approach. PLOS ONE 14, 1 - 20
Więcław H., Šumberová K., Bosiacka B., Hrivnák R., Dajdok Z., Mesterházy A., Minuzzo Ch., Martinetto E. & Koopman J. 2019: Ecology, threats and conservation status of Carex buekii (Cyperaceae) in Central Europe. Scientific Reports 9, 1 - 12
Willner W., Roleček J., Korolyuk A., Dengler J., Chytrý M., Janišová M., Lengyel A., Aćić S., Becker T., Ćuk M., Demina O., Jandt U., Kącki Z., Kuzemko A., Kropf M., Lebedeva M., Semenishchenkov Y., Šilc U., Stančić Z., Staudinger M., Vassilev K. & Yamalov S. 2019: Formalized classification of semi-dry grasslands in central and eastern Europe. Preslia 91, 25 - 49
Winiwarter V. & Szabó P. 2019: ESEH celebrates 20 years!. Environment and History 25, 485 - 486
Brázdil R., Stucki P., Szabó P., Dobrovolný P., Řezníčková L., Kotyza O., Valášek H., Dolák L., Zahradníček P. & Suchánková S. 2018: The second most disastrous windstorm of the nineteenth century in the Czech Lands, 26-27 October 1870. Theoretical and Applied Climatology 132, 1201 - 1216