Filter

   

Publications
Šumberová K. 2011: VBB13. Potametum zizii Černohous et Husák 1986. (VBB13. Potametum zizii Černohous et Husák 1986.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 178 - 180
Šumberová K. 2011: VBB14. Parvo-Potamo-Zannichellietum pedicellatae De Soó 1947. (VBB14. Parvo-Potamo-Zannichellietum pedicellatae De Soó 1947.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 180 - 184
Šumberová K. 2011: VBB15. Potametum trichoidis Tüxen 1974. (VBB15. Potametum trichoidis Tüxen 1974.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 184 - 186
Šumberová K. 2011: VBB16. Najadetum marinae Fukarek 1961. (VBB16. Najadetum marinae Fukarek 1961.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 186 - 190
Šumberová K. 2011: VBB17. Najadetum minoris Ubrizsy 1961. (VBB17. Najadetum minoris Ubrizsy 1961.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 190 - 192
Šumberová K. 2011: VBB18. Potametum crispi von Soó 1927. (VBB18. Potametum crispi von Soó 1927.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 193 - 196
Šumberová K. 2011: VBB19. Potametum crispo-obtusifolii Sauer 1937. (VBB19. Potametum crispo-obtusifolii Sauer 1937.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 196 - 198
Šumberová K. 2011: VBB20. Potametum pectinati Carstensen ex Hilbig 1971. (VBB20. Potametum pectinati Carstensen ex Hilbig 1971.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 199 - 202
Šumberová K. 2011: VBB21. Potametum pusilli von Soó 1927. (VBB21. Potametum pusilli von Soó 1927.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 202 - 205
Šumberová K. 2011: VBB23. Potametum friesii Tomaszewicz ex Šumberová in Chytrý 2011 ass. nova. (VBB23. Potametum friesii Tomaszewicz ex Šumberová in Chytrý 2011 ass. nova.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 208 - 209
Šumberová K. 2011: VDB01. Eleocharito-Littorelletum uniflorae Chouard 1924. (VDB01. Eleocharito-Littorelletum uniflorae Chouard 1924.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 282 - 286
Šumberová K. 2011: VDB02. Ranunculo-Juncetum bulbosi Oberdorfer 1957. (VDB02. Ranunculo-Juncetum bulbosi Oberdorfer 1957.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 286 - 289
Šumberová K. 2011: VDB03. Limosello aquaticae-Eleocharitetum acicularis Wendelberger-Zelinka 1952. (VDB03. Limosello aquaticae-Eleocharitetum acicularis Wendelberger-Zelinka 1952.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 289 - 293
Šumberová K. 2011: VDB04. Pilularietum globuliferae Tüxen ex Müller et Görs 1960. (VDB04. Pilularietum globuliferae Tüxen ex Müller et Görs 1960.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 293 - 296
Šumberová K. 2011: Vegetace jednoletých vlhkomilných bylin (Isoëto-Nano-Juncetea). (Vegetation of annual wetland herbs.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 309 - 341
Šumberová K. 2011: Vegetace volně plovoucích vodních rostlin (Lemnetea). (Vegetation of free floating aquatic plants.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 43 - 99
Šumberová K. 2011: MBB04. Chenopodio chenopodioidis-Atriplicetum prostratae Slavnić 1948 corr. Gutermann et Mucina in Mucina et al. 1993. (MBB04. Chenopodio chenopodioidis-Atriplicetum prostratae Slavnić 1948 corr. Gutermann et Mucina in Mucina et al. 1993.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 381 - 384
Šumberová K., Čtvrtlíková M. & Bauer P. 2011: VDB05. Luronietum natantis Szańkowski ex Šumberová, Čtvrtlíková et Bauer in Chytrý 2011 ass. nova. (VDB05. Luronietum natantis Szańkowski ex Šumberová, Čtvrtlíková et Bauer in Chytrý 2011 ass. nova.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 296 - 299
Šumberová K. & Hájek M. 2011: Svaz MCE. Glycerio-Sparganion Br.-Bl. et Sissingh in Boer 1942. (Svaz MCE. Glycerio-Sparganion Br.-Bl. et Sissingh in Boer 1942.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 498 - 499
Šumberová K. & Hrivnák R. 2011: VBB22. Potametum acutifolii Segal ex Šumberová et Hrivnák in Chytrý 2011 ass. nova. (VBB22. Potametum acutifolii Segal ex Šumberová et Hrivnák in Chytrý 2011 ass. nova.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 205 - 208