Filter

   

Publications
Lapteva E.G., Jankovská V. & Panova N.K. 2011: Količestvennyje vzaimootnošenija meždu subfossilnymi palinospektrami i sovremennoj rastitelnosťju Poljarnogo Urala. In: Ilyina N.V. et al. (eds.) Problemy sovremennoj palinologii. Tom II. Institut geologii Komi NC UrO RAN, Syktyvkar., 263 - 266
Lososová Z., Horsák M., Chytrý M., Čejka T., Danihelka J., Fajmon K., Hájek O., Juřičková L., Kintrová K., Láníková D., Otýpková Z., Řehořek V. & Tichý L. 2011: Diversity of Central European urban biota: effects of human-made habitat types on plants and land snails. Journal of Biogeography 38, 1152 - 1163
Lososová Z & Šumberová K. 2011: Svaz MBB. Chenopodion rubri (Tüxen 1960) Hilbig et Jage 1972. (Alliance MBB. Chenopodion rubri (Tüxen 1960) Hilbig et Jage 1972.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 371 - 372
Lososová Z. & Šumberová K. 2011: MBB01. Chenopodietum rubri Tímár 1950. (MBB01. Chenopodietum rubri Tímár 1950.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 372 - 376
Navrátilová J. & Hájek M. 2011: VDC03 Scorpidio scorpioidis-Utricularietum Ilschner ex Muller et Gors 1960. (VDC03 Scorpidio scorpioidis-Utricularietum Ilschner ex Muller et Gors 1960.) Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 305 - 308
Novak J., Jankovská V., Bešta T. & Dreslerová D. 2011: Long term vegetation changes in the Bilina River region, Czech Republic. Saguntum extra 11, 139 - 140
Panova N. K., Antipina T. G. & Jankovska V. 2011: Holocene history of the environment and development of bogs on the Eastern slope of the Polar and Pre-Polar Urals (Russia). Dinamika okružajuščej sredy i globalnyje izmenjenija klimata 2, 104 - 117
Roleček J. 2011: A record of Juncus sphaerocarpus from dry grasslands near Rokytná (Moravia, Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 96, 199 - 204
Roleček J. 2011: Šipákové doubravy na Vysočině. (Vegetation of Downy Oak Forests in the Vysočina Region (Moravia, Czech Republic).) Acta rerum naturalium 10, 11 - 18
Sekulová L., Hájek M., Hájková P., Mikulášková E. & Fajmonová Z. 2011: Alpine wetlands in the West Carpathians: vegetation survey and vegetation - environment relationships. Preslia 83, 1 - 24
Schamp B., Hettenbergerová E. & Hájek M. 2011: Testing community assembly predictions for nominal and continuous plant traits in species-rich grasslands. Preslia 83, 329 - 346
Soják J., Danihelka J. & Hájek M. 2011: Potentilla turkestanica, a rare species new to the flora of Russia. Turczaninowia 14, 101 - 105
Svoboda J., Sázelová S., Kosintsev P. A., Jankovská V. & Holub M. 2011: Resources and spatial analysis at actual Nenets campsites: Ethnoarchaeological implications. Journal of Anthropological Archaeology 30, 30 - 43
Szabó P. & Hédl R. 2011: Advancing the integration of history and ecology for conservation. Conservation Biology 25, 680 - 687
Šumberová K. 2011: MCA01. Schoenoplectetum lacustris Chouard 1924. (MCA01. Schoenoplectetum lacustris Chouard 1924.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 394 - 397
Šumberová K. 2011: MCA02. Typhetum angustifoliae Pignatti 1953. (MCA02. Typhetum angustifoliae Pignatti 1953.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 398 - 401
Šumberová K. 2011: MCA03. Typhetum latifoliae Nowiński 1930. (MCA03. Typhetum latifoliae Nowiński 1930.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 401 - 405
Šumberová K. 2011: MCA04. Phragmitetum australis Savič 1926. (MCA04. Phragmitetum australis Savič 1926.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 405 - 409
Šumberová K. 2011: MCA05. Glycerietum maximae Nowiński 1930 corr. Šumberová, Chytrý et Danihelka in Chytrý 2011 hoc loco. (MCA05. Glycerietum maximae Nowiński 1930 corr. Šumberová, Chytrý et Danihelka in Chytrý 2011 hoc loco.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 409 - 413
Šumberová K. 2011: MCA06. Glycerio-Sparganietum neglecti Koch 1926. (MCA06. Glycerio-Sparganietum neglecti Koch 1926.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 413 - 417