Filter

   

Publications
Roleček J. 2015: Pouzdřany Steppe and Kolby Wood. In: Chytrý M., Danihelka J. & Michalcová D. (eds.) Botanical excursions in Moravia. Field guide for the 58th IAVS Symposium. Masaryk University, Brno., 109 - 116
Roleček J., Hájek M., Karlík P. & Novák J. 2015: Reliktní vegetace na mezických stanovištích. (Relict vegetation on mesic sites.) Zprávy České botanické společnosti 50, 201 - 245
Sádlo J., Meduna P., Abraham V., Petřík P., Novák J., Pokorný P. & Svitavská Svobodová H. 2015: Ctnostná jest, že ji nikdo nechtěl. Antropogenní reliéf a půda v lesích podbezdězských. (Virtuous to be thus nobody asked for her (Casta est, quam nemo rogavit). Anthopogenic relief and soils in the woods of Bezděz region.) Vesmír 94, 424 - 430
Schenková V., Horsák M., Hájek M., Hájková P. & Dítě D. 2015: Mollusc assemblages of Scandinavian fens: species composition in relation to environmental gradients and vegetation. Annales Zoologici Fennici 52, 1 - 16
Svitavská-Svobodová H. 2015: Pyl jehličnanů. (.) Botanika 3, 5 - 5
Svitavská Svobodová H. & Andreas M. 2015: Depozita pylu v netopýřím guánu v jeskyni Domica, Slovenský kras. (Pollen deposits in bat guano of the Domica cave, Slovakian karst.) Botanika 3, 16 - 16
Svitavská-Svobodová H., Andreas M., Krištůfek V., Beneš J. & Novák J. 2015: The thousand-year history of the Slovak Karst inferred from pollen in bat guano inside the Domica Cave (Slovakia). Folia Geobotanica 50, 49 - 61
Szabó P. 2015: Historical ecology: past, present and future. Biological Reviews 90, 997 - 1014
Szabó P., Müllerová J., Suchánková S. & Kotačka M. 2015: Intensive woodland management in the Middle Ages: spatial modelling based on archival data. Journal of Historical Geography 48, 1 - 10
Šumberová K. 2015: Tribulus terrestris L. (Tribulus terrestris L.) Zprávy České botanické společnosti 50, 110 - 110
Vild O., Kalwij J. M. & Hédl R. 2015: Effects of simulated historical tree litter raking on the understorey vegetation in a central European forest. Applied Vegetation Science 18, 569 - 578
Vymyslický T. & Fabšičová M. 2015: Úhory, staronový fenomén české krajiny. (Fallows, re-established phenomenon of the Czech landscape.) Vesmír 94 (145), 519 - 521
Winternitz J. C. & Abbate J. L. 2015: Examining the evidence for major histocompatibility complex-dependent mate selection in humans and nonhuman primates. Research and Reports in Biology 6, 73 - 88
Winternitz J.C., Promerova M., Polakova R., Vinker M., Schnitzer J., Munclinger P., Babik W., Radwan J., Bryja J., Albrecht T. 2015: Effects of heterozygosity and MHC diversity on patterns of extra-pair paternity in the socially monogamous scarlet rosefinch. Behavioral Ecology and Sociobiology 69, 459 - 469
Abraham V., Oušková V. & Kuneš P. 2014: Present-Day Vegetation Helps Quantifying Past Land Cover in Selected Regions of the Czech Republic. PLoS ONE 9, 1 - 16
Baeten L., Warton D., Van Calster H., De Frenne P., Verstraeten G., Bonte D., Bernhardt-Römermann M., Cornelis J., Decocq G., Eriksson O., Hédl R., Heinken T., Hermy M., Hommel P., Kirby K., Naaf T., Petřík P., Walther G-R., Wulf M. & Verheyen K. 2014: A model-based approach to studying changes in compositional heterogeneity. Methods in Ecology and Evolution 5, 156 - 164
Dančák M., Hroneš M., Kobrlová L. & Hédl R. 2014: Tropické lesy ostrova Borneo. 3. Les nejsou jen stromy aneb zajímavé skupiny flóry. (Tropical forests of the Borneo Island. 3. Forest is not only trees, or the intesting plant groups.) Živa 62, 114 - 118
Danihelka J. 2014: Bromus bromoideus (Lej.) Crép. (Bromus bromoideus (Lej.) Crép.) Zprávy České botanické společnosti 49, 86 - 91
Danihelka J. 2014: Lithospermum arvense agg. (Lithospermum arvense agg.) Zprávy České botanické společnosti 49, 157 - 161
De Frenne P., Coomes D. A., De Schrijver A., Staelens J., Alexander J. M., Bernhardt-Römermann M., Brunet J., Chabrerie O., Chiarucci A., den Ouden J., Eckstein R. L., Graae B. J., Gruwez R., Hédl R., Hermy M., Kolb A., Mårell A., Mullender S. M., Olsen S. L., Orczewska A., Peterken G., Petřík P., Plue J., Simonson W. D., Tomescu C. V., Vangansbeke P., Verstraeten G., Vesterdal L., Wulf M. & Verheyen K. 2014: Plant movements and climate warming: intraspecific variation in growth responses to nonlocal soils. New Phytologist 202, 431 - 441