Filter

   

Publications
Böckelmann J., Tremetsberger K., Šumberová K., Kohl G., Grausgruber H. & Bernhardt K.-G. 2020: Genetic variation in an ephemeral mudflat species: The role of the soil seed bank and dispersal in river and secondary anthropogenic habitats. Ecology and Evolution 10, 3620 - 3635
Brami, M., Emra, S., Kolář, J., Malagó, A., Milić, B., Muller, A., Preda, B. 2020: Interviews of recently-tenured academics in Northern Europe: comments on career paths in academic archaeology and some advice for young scholars. The European Archaeologist 65, 18 - 28
Burda J., Petřík P. & Sekerka P. 2020: Listnaté stromy - fotografický průvodce zámeckým parkem v Průhonicích. (Deciduous trees - photographic guide of chateau garden in Průhonice.) Speciá časopisu Botanika, Botanický ústav AV ČR, Průhonice, 1 - 99
Dřevojan P., Novák P., Doležal J., Lustyk P., Peterka T. & Šumberová K. 2020: Komentované fytocenologické snímky z České republiky 4. (Commented phytosociological relevés from the Czech Republic 4.) Zprávy České botanické společnosti 55, 139 - 155
Ducháček M., Šumberová K., Marhold K., Šlenker M., Doležal J., Kúr P., Krahulec F., Velebil J. & Simons E. 2020: Cardamine occulta – nový záhadný plevelný druh řeřišnice na území České republiky. (Cardamine occulta – a new mysterious weedy Cardamine species in the Czech Republic.) Zprávy České botanické společnosti 55, 1 - 26
Fajmonová Z., Hájková P. and Hájek M. 2020: Soil moisture and a legacy of prehistoric human activities have contributed to the extraordinary plant species diversity of grasslands in the White Carpathians. Preslia/ČBS/Praha 92, 35 - 56
Hédl R. & Chudomelová M. 2020: Understanding the dynamics of forest understorey: Combination of monitoring and legacy data reveals patterns across temporal scales. Journal of Vegetation Science 31, 733 - 743
Hrivnák R., Slezák M., Blanár D., Širka P. & Šumberová K. 2020: Vegetation affinity of species Typha shuttleworthii in the western part of the Carpathians, with Typhetum shuttleworthii as a new association to Slovakia. Biodiversity Data Journal 8, 1 - 14
Chudomelová M. & Zelený D. 2020: Tracing the signs of local dispersal in the temperate forest understorey using spatially structured vegetation data. Journal of Vegetation Science 31, 84 - 94
Chytrý M., Hájek M., Kočí M., Pešout P., Roleček J., Sádlo J., Šumberová K., Sychra J., Boublík K., Douda J., Grulich V., Härtel H., Hédl R., Lustyk P., Navrátilová J., Novák P., Peterka T., Vydrová A. & Chobot K. 2020: Červený seznam biotopů České republiky. (Red List of Habitats of the Czech Republic.) Příroda 41, 1 - 172
Chytrý M., Tichý L., Boublík K., Černý T., Douda J., Hájek M., Hájková P., Hédl R., Kočí M., Krahulec F., Kučera T., Landucci F., Láníková D., Lososová Z., Navrátilová J., Petřík P., Preislerová Z., Řezníčková M., Roleček J., Sádlo J., Šumberová K., Vítková M. & Zelený D. 2020: CzechVeg-ESy: Expert system for automatic classification of vegetation plots from the Czech Republic. Zenodo.org
Kaláb O., Šipoš J. & Kočárek P. 2020: Leaving uncut refuges during meadow harvesting increases the functional diversity of Orthoptera. Entomological Science 23, 95 - 104
Kolář, J. 2020: Migrations or local interactions? Spheres of interaction in third-millennium BC Central Europe. Antiquity 94, 1168 - 1185
Landucci F., Šumberová K., Tichý L., Hennekens S., Aunina L., Biță-Nicolae C., Borsukevych L., Bobrov A., Čarni A., De Bie E., Golub V., Hrivnák R., Iemelianova S., Jandt U., Jansen F., Kącki Z., Lájer K., Papastergiadou E., Šilc U., Sinkevičienė Z., Stančić Z., Stepanovič J., Teteryuk B., Tzonev R., Venenzoni R., Zelnik I. & Chytrý M. 2020: Classification of the European marsh vegetation (Phragmito- Magnocaricetea) to the association level. Applied Vegetation Science 23, 297 - 316
Novák P., Willner W., Zukal D., Kollár J., Roleček J., Świerkosz K., Ewald J., Wohlgemuth T., Csiky J., Onyshchenko V. & Chytrý M. 2020: Oak-hornbeam forests of central Europe: a formalized classification and syntaxonomic revision. Preslia 92, 1 - 34
Petřík P., Adámek M., Benda J., Elznicová J., Hederová L., Jiras P., Müllerová J., Novák P., Prošek J., Šulc V. & Zacharová J. 2020: Má krajina paměť? (Does the landscape have a memory?) Živa 2020, 258 - 260
Petřík P. & Fanta J. 2020: Platforma pro krajinu jako recept. (The platform for the landscape as a receipt.) Živa 68, 134 - 135
Roleček J. & Řepka R. 2020: Formerly coppiced old growth stands act as refugia of threatened biodiversity in a managed steppic oak forest. Forest Ecology and Management 472, 1 - 7
Roleček J., Svitavská Svobodová H., Jamrichová E., Dudová L., Hájková P., Kletetschka G., Kuneš P. & Abraham V. 2020: Conservation targets from the perspective of a palaeoecological reconstruction: the case study of Dářko peat bog in the Czech Republic. Preslia 92, 87 - 114
Szabó P. 2020: Historická ekologie: dlouhodobé interakce přírody a člověka IV. Člověk jako součást lesa. (Historical ecology: long-term interactions between nature and humans IV. Humans as part of the forest.) Živa 68, 17 - 20