Filter

   

Publications
Babica P., Jasa L., Sadilek J., Kohoutek J., Strakova L. & Marsalek, B. 2013: Application of passive sampling for assessment of microcystin contamination and removal efficiency in drinking water treatment plants. In: SETAC North America 34th Annual Meeting - Book of Abstracts, 49 - 49
Bahram M., Koljalg U., Kohout P., Mirshahvaladi S. & Tedersoo L. 2013: Ectomycorrhizal fungi of exotic pine plantations in relation to native host trees in Iran: evidence of host range expansion by local symbionts to distantly related host taxa. Mycorrhiza 23, 11 - 19
Bergamini A., Bisang I., Eckstein J., Hájek M., Hájková P., Hedenäs L., Hofmann H., Lienhard L. & Schnyder N. 2013: Beiträge zur bryofloristichen Erforschung der Schweiz - Folge 8. Meylania 50, 21 - 31
Bešta T., Novák J., Jankovská V., Lisá L., Houfková P., Bernardová A., Dreslerová D., Valentová D., Tátosová J. & Vondrák D. 2013: Vývoj Komořanského jezera ve světle nových informací ze zachráněných profilů. (Development of Komořany Lake on the basis of the new information from the last rescued profile.) In: Bernardová A., Beneš J. (eds.) 9.Konference Environmentální Archeologie 2013. Sborník abstraktů. PřF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích., 16 - 16
Bošela M., Máliš F., Kulla L., Šebeň V. & Deckmyn G. 2013: Ecologically based height growth model and derived raster maps of Norway spruce site index in the Western Carpathians. European Journal of Forest Research 132, 691 - 705
Boublík K., Douda J., Hédl R. & Chytrý M. 2013: LBE01 Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae Meusel 1937. (LBE01 Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae Meusel 1937.) Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 4 Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha., 268 - 271
Boublík K., Douda J., Hédl R. & Chytrý M. 2013: LBE02 Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae Mikyška 1972. (LBE02 Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae Mikyška 1972.) Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 4 Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha., 271 - 274
Boublík K., Douda J., Hédl R. & Chytrý M. 2013: Svaz LBE Luzulo-Fagion sylvaticae Lohmeyer et Tüxen in Tüxen 1954. (Alliance LBE Luzulo-Fagion sylvaticae Lohmeyer et Tüxen in Tüxen 1954.) Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 4 Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha., 266 - 268
Boublík K. & Petřík P. 2013: Stellaria neglecta Weihe - ptačinec přehlížený. (Stellaria neglecta Weihe - greater chickweed.) Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 53, 80 - 81
Brůna J., Wild J., Svoboda M., Heurich M. & Müllerová J. 2013: Impacts and underlying factors of landscape-scale, historical disturbance of mountain forest identified using archival documents. Forest Ecology and Management 305, 294 - 306
Carpentier C., Dahlhaus A., van de Giesenc N. & Marsalek B. 2013: The influence of hard substratum reflection and calibration profiles on in situ fluorescence measurements of benthic microalgal biomass. Environmental Science-Processes & Impacts 15, 783 - 793
Cepák V. & Lukavský J. 2013: Cryoseston of the Pirin Mountains, Bulgaria. Acta Botanica Croatica 72, 257 - 268
Čada V., Brůna J., Svoboda M. & Wild J. 2013: Dynamika horských smrčin na Šumavě. (Mountain spruce forests dynamics in Šumava region.) Živa 61, 213 - 216
Čámská K., Pavlásek J., Bezděčka P., Bezděčková K., Bauer P. & Hadincová V. 2013: Modrásci v povodí Jílovského potoka na Děčínsku - co přinesl výzkum. (Large Blue Butterflies in the Jílovský potok Brook basin in the Děčín region, North Bohemia - what the research has revealed.) Ochrana přírody 2013, 20 - 22
Černá L. & Münzbergová Z. 2013: Comparative Population Dynamics of Two Closely Related Species Differing in Ploidy Level. PLOS ONE 8, 1 - 15
Černý T., Doležal J., Janeček Š., Šrůtek M., Valachovič M., Petřík P., Altman J., Bartoš M. & Song J.-S. 2013: Environmental correlates of plant diversity in Korean temperate forests. Acta Oecologica 47, 37 - 45
Čierniková M., Petr L., Hájková P. 2013: Pollen and macrophossil evidence of Holocene vegetation changes in a former small lake in the Malé Karpaty Mts (SW Slovakia). Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 55, 42 - 42
Dančák M., Hroneš M., Sochor M., Kobrlová L., Hédl R., Hrázský Z., Vildomcová A., Sukri R.S. & Metali F. 2013: A new species of Thismia (Thismiaceae) from Brunei Darussalam, Borneo. Phytotaxa 125, 33 - 39
Danihelka J. 2013: Botanické součty, rozdíly a podíly. (Botanical counts.) Živa 61, 69 - 72
Danihelka J. 2013: Corispermum gmelinii Bunge. (Corispermum gmelinii Bunge.) Zprávy České botanické společnosti 48, 71 - 75