Filter

   

Publications
Krahulec F., Krahulcová A. & Hlaváček R. 2014: Rare hybrid swarm of Pilosella polymastix × P. officinarum: cytotype structure and modes of reproduction. Preslia 86, 179 - 192
Kubásek J., Hájek T. & Glime J. M. 2014: Bryophyte photosynthesis in sunflecks: greater relative induction rate than in tracheophytes. Journal of Bryology 36, 110 - 117
Kučera J. & Kaplan Z. 2014: Příspěvky ke květeně východních Čech. 5. (Contributions to the flora of eastern Bohemia. 5.) Východočeský botanický zpravodaj 15, 30 - 35
Kučerová A., Adamec L. & Husák Š. 2014: Sbírka vodních a mokřadních rostlin v Třeboni aneb vodní a mokřadní rostliny suchou nohou. (Collection of aquatic and wetlands plants in Třeboň - aquatic and wetlands plants with dry feets.) Botanika 2, 9 - 11
Kuta E., Jędrzejczyk-Korycińska M., Cieślak E., Rostański A., Szczepaniak M., Migdałek G., Wąsowicz P., Suda J., Combik M. & Słomka A. 2014: Morphological versus genetic diversity of Viola reichenbachiana and V. riviniana (sect. Viola, Violaceae) from soils differing in heavy metal content. Plant Biology 16, 924 - 934
Kvíderová J. 2014: Sample database of the Centre for Polar Ecology - Database design and data management. Czech Polar Reports 4, 140 - 148
Lanta V., Austrheim G., Evju M., Klimešová J. & Mysterud A. 2014: Linking sheep density and grazing frequency to persistence of herb species in an alpine environment. Ecological Research 29, 411 - 420
La Sorte F. A., Aronson M. F. J., Williams N. S. G., Clarkson B., Celesti-Grapow L., Cilliers S., Dolan R. W., Hipp A., Klotz S., Kühn I., Pyšek P., Siebert S. & Winter M. 2014: Beta diversity of urban floras within and among European and non-European cities. Global Ecology and Biogeography 23, 769 - 779
Latzel V. 2014: Evoluční potenciál epigenetické variability. (Evolutionary potential of epigenetic variability.) Živa 62, 269 - 270
Latzel V., Janeček Š., Doležal J., Klimešová J. & Bossdorf O. 2014: Adaptive transgenerational plasticity in the perennial Plantago lanceolata. Oikos 123, 41 - 46
Latzel V., Janeček Š., Hájek T. & Klimešová J. 2014: Biomass and Stored Carbohydrate Compensation after Above-Ground Biomass Removal in a Perennial Herb: Does Environmental Productivity Play a Role? Folia Geobotanica 49, 17 - 29
Le Bagousse-Pinguet, Y., de Bello, F., Vandewalle, M., Lepš, J. & Sykes, M.T. 2014: Species richness of limestone grasslands increases with trait overlap: evidence from within- and between-species functional diversity partitioning. Journal of Ecology 102, 466 - 474
Lev J., Holba M., Došek M., Kalhotka L., Mikula P. & Kimmer D. 2014: A novel electrospun polyurethane nanofibre membrane - production parameters and suitability for wastewater (WW) treatment. Water Science and Technology 69, 1496 - 1501
Liška J. 2014: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXVII. (Czech and Slovak lichenological bibliography, XXVII.) Bryonora 54, 54 - 56
Liška J. 2014: Hledání rodinného stříbra v herbářových sbírkách. (Treasures hunting in herbaria.) Botanika 2, 23 - 23
Lososová J. & Danihelka J. 2014: Proč je flóra velkoměst pestrá. (Why is flora of large cities rich.) Živa 62, 278 - 281
Luitel D. R., Rokaya M. B., Timsina B. & Münzbergová Z. 2014: Medicinal plants used by the Tamang community in the Makawanpur district of central Nepal. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 10, 1 - 11
Lukavský J. 2014: Barevný sníh. (snow algae.) Botanika 2, 3 - 4
Lukavský J. & Cepák V. 2014: New record of cryoseston in the Rhodope Mountains, Bulgaria. Nova hedwigia 99, 453 - 466
Machač J. & Vohník M. 2014: Fascinující pohledy do mikrosvěta hub - 2. díl. (Fascinating view to the fungi microcosmos.) Botanika 2014, 7 - 7