Filter

   

Publications
Vondrák J. & Malíček J. 2015: Teloschistaceae Velké kotliny a Petrových kamenů v Hrubém Jeseníku. (Teloschistaceae of the localities Velká kotlina and Petrovy kameny in the Hrubý Jeseník Mts.) Bryonora 56, 45 - 55
Vondrák J., Malíček J., Šoun J. & Pouska V. 2015: Epiphytic lichens of Stužica (E Slovakia) in the context of Central European old-growth forests. Herzogia 28, 104 - 126
Vondráková O. & Vondrák J. 2015: Новые находки лишайников из Оренбургской области (Novyje nachodki lišajnikov iz Orenburgskoj oblasti). Novosti sistematiki nizšich rastenij 49, 231 - 238
Vosátka M., Látr A. & Albrechtová J. 2015: Bioadditives for vegetables growth optimization in protected cultivation. Acta Horticulturae - Proceedings 1107, 149 - 155
Vossel H., Reed J.M., Houk V., Cvetkoska A. & Van de VijVer B. 2015: Cyclotella paleo–ocellata, a new centric diatom (Bacillariophyta) from Lake Kinneret (Israel). Fottea 15, 63 - 75
Vymyslický T. & Fabšičová M. 2015: Úhory, staronový fenomén české krajiny. (Fallows, re-established phenomenon of the Czech landscape.) Vesmír 94 (145), 519 - 521
Winternitz J. C. & Abbate J. L. 2015: Examining the evidence for major histocompatibility complex-dependent mate selection in humans and nonhuman primates. Research and Reports in Biology 6, 73 - 88
Winternitz J.C., Promerova M., Polakova R., Vinker M., Schnitzer J., Munclinger P., Babik W., Radwan J., Bryja J., Albrecht T. 2015: Effects of heterozygosity and MHC diversity on patterns of extra-pair paternity in the socially monogamous scarlet rosefinch. Behavioral Ecology and Sociobiology 69, 459 - 469
Wright K. M., Arnold B., Xue K., Šurinová M., O´Connell J. & Bomblies K. 2015: Selection on meiosis genes in diploid and tetraploid Arabidopsis arenosa. Molecular Biology and Evolution 32, 944 - 955
Yang J., La Sorte F. A., Pyšek P., Yan P., Nowak D. & McBride J. 2015: The compositional similarity of urban forests among the world's cities is scale dependent. Global Ecology and Biogeography 24, 1413 - 1423
Zahradníček J. & Chrtek J. 2015: Cytotype distribution and phylogeography of Hieracium intybaceum (Asteraceae). Botanical Journal of the Linnean Society 179, 487 - 498
Zárubová P., Hejcman M., Vondráčková S., Mrnka L., Száková J. & Tlustoš P. 2015: Distribution of P, K, Ca, Mg, Cd, Cu, Fe, Mn, Pb and Zn in wood and bark age classes of willows and poplars used for phytoextraction on soils contaminated by risk elements. Environmental Science and Pollution Research 22, 18801 - 18813
Záveská Drábková L. 2015: Obři mezi stromy. (.) Botanika 3, 28 - 29
Záveská Drábková L. 2015: O taxonomii a systematice. (About taxonomy and systematics.) Botanika 3, 5 - 6
Záveská Drábková L. 2015: Stařenka ve stínu Sierra Nevady. (.) Botanika 3, 12 - 13
Záveská Drábková L. 2015: Zajímavosti ze světa rostlin. (Interests from the plant world.) Botanika 3, 28 - 30
Záveská Drábková L. 2015: Zajímavosti ze světa rostlin. (Interests from the plant world.) Botanika 3, 26 - 29
Záveská Drábková L., Dobrev P. & Motyka V. 2015: Phytohormone profiling across the bryophytes. Plos One 10, 1 - 19
Záveský L., Jandáková E., Turyna R., Langmeierová L., Weinberger V., Záveská Drábková L., Hůlková M., Hořínek A., Dušková D., Feyereisl J., Minář L. & Kohoutová M. 2015: Evaluation of cell-free urine microRNAs expression for the use in diagnosis of ovarian and endometrial cancers. A pilot study. Pathology & Oncology Research 21, 1027 - 1035
Zeisek V., Kirschner J., Štěpánek J. & Amini Rad M. 2015: Microsatellite variation, sexual reproduction and taxonomic revision of Taraxacum sect. Dioszegia: relationships at a large spatial scale. Preslia 87, 55 - 85