Filter

   

Publications
Hanzl M., Kolář F., Nováková D. & Suda J. 2014: Nonadaptive processes governing early stages of polyploid evolution: Insights from a primary contact zone of a relict serpentine Knautia arvensis (Dipsacacee). American Journal of Botany 111, 935 - 945
Hauer T., Bohunická M., Johansen J.R., Mareš J. & Berrendero-Gomez E. 2014: Reassessment of the cyanobacterial family Microchaetaceae and establishment of new families Tolypothrichaceae and Godleyaceae. Journal of Phycology 50, 1089 - 1100
Hédl R. 2014: Tropické lesy ostrova Borneo. 1. Mizející divočina. (Tropical forests of the Borneo Island. 1. Vanishing diversity.) Živa 62, 19 - 22
Hédl R. & Chudomelová M. 2014: Cardamine chelidonia L. (Cardamine chelidonia L.) Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 63, 265 - 266
Hédl R. & Chudomelová M. 2014: Gentiana asclepiadea L. (Gentiana asclepiadea L.) Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 63, 268 - 268
Hédl R. & Chudomelová M. 2014: Lunaria rediviva L. (Lunaria rediviva L.) Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 63, 271 - 272
Hédl R. & Chudomelová M. 2014: Moneses uniflora (L.) A. Gray. (Moneses uniflora (L.) A. Gray.) Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 63, 272 - 272
Hédl R. & Chudomelová M. 2014: Stachys alpina L. (Stachys alpina L.) Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 63, 273 - 274
Hédl R. & Chudomelová M. 2014: Thesium alpinum L. (Thesium alpinum L.) Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 63, 274 - 274
Hédl R., Svátek M. & Dančák M. 2014: Tropické lesy ostrova Borneo. 2. Vysoká biodiverzita: její projevy a příčiny. (Tropical forests of the Borneo Island. 2. High biodiversity: patterns and processes.) Živa 62, 68 - 72
Hentschke G.S. & Komárek J. 2014: Scytonema santannae, a new morphospecies of cyanobacteria from the Brazilian rainforest, southeastern Brazil. Brasilian Journal of Botany 37, 293 - 298
Herben T. & Goldberg D. E. 2014: Community assembly by limiting similarity vs. competitive hierarchies: testing the consequences of dispersion of individual traits. Journal of Ecology 102, 156 - 166
Herben T., Nováková Z. & Klimešová J. 2014: Clonal growth and plant species abundance. Annals of Botany 114, 377 - 388
Herben T., Rydlová V., Fér T., Suda J., Münzbergová Z., Wildová R. & Wild J. 2014: Phylogenetic signal in growth and reproductive traits and in their plasticity: the Descurainia radiation in the Canary Islands. Botanical Journal of the Linnean Society 174, 384 - 398
Hiiesalu I., Paertel M., Davison J., Gerhold P., Metsis M., Moora M., Opik M., Vasar M., Zobel M. & Wilson S.D. 2014: Species richness of arbuscular mycorrhizal fungi: associations with grassland plant richness and biomass. New Phytologist 203, 233 - 244
Hofmeister J., Hošek J. & Hédl R. 2014: Okrajový efekt jako významný faktor ovlivňující vegetaci bylinného podrostu lesních fragmentů Českého krasu. (Edge-efect as an important factor influencing herb layer vegetation of forest fragments in the Český kras/Bohemian Karst.) Bohemia Centralis 32, 407 - 423
Hohmann N., Schmickl R., Chiang T.-Y., Lučanová M., Kolář F., Marhold K. & Koch M. A. 2014: Taming the wild: resolving the gene pools of non-model Arabidopsis lineages. BMC Evolutionary Biology 2014, 1 - 21
Holba M., Černý M. & Došek M. 2014: Snížení eutrofizace vodních toků díky separaci vod u zdroje a využití nutrientů. (Source separation and nutrient utilization for elimination of eutrophication of water reservoirs.) In: Říhová Ambrožová J. (ed) Vodárenská biologie 2014, Ekomonitor, Chrudim 30, 163 - 167
Holba M., Došek M. & Endo Cerquera V. 2014: Znovuvyužití surovin považovaných za odpady. (Recycling of commodities considered as waste.) In: Bodík I., Fáberová M. & Hutňan M. (eds): Odpadové vody 2014, zborník posterov 8. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou, Vydavatelstvo NOI Bratislava, Bratislava, 143 - 148
Holba M., Piňos S., Škorvan O. & Plotěný K. 2014: Energetický potenciál odpadních vod a jeho využití v budoucnosti. (Energy potential of wastewater and its future scenarios.) Vodní hospodářství 64, 5 - 11