Filter

   

Publications
Malíček J., Palice Z., Vondrák J., Kostovčík M., Lenzová V. & Hofmeister J. 2019: Lichens in old‑growth and managed mountain spruce forests in the Czech Republic: assessment of biodiversity, functional traits and bioindicators. Biodiversity and Conservation 28, 3497 - 3528
Malina T., Maršálková E., Holá K., Tuček J., Scheibe M, Zbořil R. & Maršálek B. 2019: Toxicity of graphene oxide against algae and cyanobacteria: Nanoblade-morphology-induced mechanical injury and self protection mechanism. Carbon 155, 386 - 396
Manfreda S., Dvořák P., Müllerová J., Herban S., Vuono P., Arranz Justel J. J. & Perks M. 2019: Assessing the Accuracy of Digital Surface Models Derived from Optical Imagery Acquired with Unmanned Aerial Systems. Drones 3, 1 - 14
Mareš J., Johansen J. R., Hauer T., Zima J. Jr., Ventura S., Cuzman O., Tiribilli B. & Kaštovský J. 2019: Taxonomic resolution of the genus Cyanothece (Chroococcales, Cyanobacteria), with a treatment on Gloeothece and three new genera, Crocosphaera, Rippkaea, and Zehria. Journal of Phycology 55, 578 - 610
Maršálková E., Petřík P. & Maršálek B. 2019: Pošli to dál – aneb z čeho Průhonický park vyrábí biomasu sinic pro nádrž Hostivař? (Pay it forward - alias from which is the Průhonice park producing biomass of cyanobacteria for the Hostivař Reservoir?) Vodohospodářské technicko-ekonomické informace 61, 17 - 22
Massante J. C., Götzenberger L., Takkis K., Hallikma T., Kaasik A., Laanisto L., Hutchings M.J., & Gerhold P. 2019: Contrasting latitudinal patterns in phylogenetic diversity between woody and herbaceous communities. Scientific Reports 9, 1 - 10
Ma Y., Vosátka M. & Freitas H. 2019: Editorial: Beneficial Microbes Alleviate Climatic Stresses in Plants. Frontiers in Plant Science 10, 1 - 2
Monnahan P., Kolář F., Baduel P., Sailer C., Koch J., Horvath R., Laenen B., Schmickl R., Paajanen P., Šrámková G., Bohutínská M., Arnold B., Weisman C. M., Marhold K., Slotte T., Bomblies K. & Yant L. 2019: Pervasive population genomic consequences of genome duplication in Arabidopsis arenosa. Nature Ecology and Evolution 3, 457 - 468
Moudrý V., Lecours V., Malavasi M., Misiuk B., Gábor L., Gdulová K., Šímová P. & Wild J. 2019: Potential pitfalls in rescaling digital terrain model-derived attributes for ecological studies. Ecological Informatics 54, 1 - 9
Mráz P., Zdvořák P., Hartmann M., Štefánek M. & Chrtek J. 2019: Can obligate apomixis and more stable reproductive assurance explain the distributional successes of asexual triploids in Hieracium alpinum (Asteraceae)? Plant Biology 21, 227 - 236
Mrnka L., Bárnet M., Lovecká P., Šolcová O., Stránská M. & Vosátka M. 2019: Plant Deep Utilization by Biorefining. In: Šolcová O., Hanika J., Topka P. (eds.) Biorefining in the 21st Century, Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., Prague, 52 - 52
Mudrák O., Doležal J., Vítová A. & Lepš J. 2019: Variation in plant functional traits is best explained by the species identity: Stability of trait‐based species ranking across meadow management regimes. Functional Ecology 33, 746 - 755
Müllerová, J. 2019: UAS for Nature Conservation–Monitoring Invasive Species. In: Sharma J. B. (ed.) Applications of Small Unmanned Aircraft Systems: Best Practices and Case Studies, CRC Press, Boca Raton, 157 - 178
Münzbergová Z. & Haisel D. 2019: Effects of polyploidization on the contents of photosynthetic pigments are largely population-specific. Photosynthesis Research 140, 289 - 299
Münzbergová Z., Latzel V., Šurinová M. & Hadincová V. 2019: DNA methylation as a possible mechanism affecting ability of natural populations to adapt to changing climate. Oikos 128, 124 - 134
Musche M., Adamescu M., Angelstam P., Bacher S., Bäck J., Buss H. L., Duffy C., Flaim G., Gaillardet J., Giannakis G. V., Haase P., Halada L., Kissling W. D., Lundin L., Matteucci G., Meesenburg H., Monteith D., Nikolaidis N. P., Pipan T., Pyšek P., Rowe E. C., Roy D. B., Sier A., Tappeiner U., Vilà M., White T., Zobel M. & Klotz S. 2019: Research questions to facilitate the future development of European long-term ecosystem research infrastructures: a horizon scanning exercise. Journal of Environmental Management 250, 1 - 17
Navrátilová J. 2019: Botanická zahrada Třeboň, Výstava vodních a masožravých rostlin. (Botanical Garden Třeboň, Watter and carnivorous plant exposition.) Třeboňský svět 27, 17 - 17
Navrátilová J. 2019: Dny otevřených dveří ve Sbírce vodních a mokřadních rostlin. (Open day in the Collection of wetlands and aquatic plants.) Třeboňský svět 27, 14 - 14
Navrátilová J. 2019: Kotvice. (Water chesnut.) Zahrádkář 51, 20 - 21
Navrátilová J. 2019: Rostliny pro vápnitá slatiniště. (Plants for garden calcareous fens.) Zahrádkář 51, 22 - 23