Filter

   

Publications
Lev J., Holba M., Došek M., Kalhotka L., Detvanová L., Dostálová L., Přichystalová J., Vincent I. & Kimmer D. 2015: Microfiltration nanofibrous membrane for wastewater treatment. Nanocon 2014, 6th International Conference, Tanger, Ostrava, 481 - 486
Liancourt, P., Boldgiv, B., Song, D. S., Spence, L. A., Helliker, B. R., Petraitis, P. S., & Casper, B. B. 2015: Leaf-trait plasticity and species vulnerability to climate change in a Mongolian steppe. Global Change Biology 21, 3489 - 3498
Liška J. 2015: K neuvěřitelným osmdesátinám - zdroje a součásti Ivana Pišúta. (I. Pišút - octogenarian.) Bryonora 55, 79 - 81
Liška J. 2015: Neznámý sběratel Celestýn Opitz. (Celestýn Opitz, unknown collector from the 19th century.) Mykologické Listy 131, 35 - 38
Liška J. 2015: Personalia (Rolf Santesson, Peter W. James, David Galloway, Vagn Alstrup). (Personalia (Rolf Santesson, Peter W. James, David Galloway, Vagn Alstrup).) Bryonora 56, 106 - 108
Liška J. & Palice Z. 2015: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXVIII. (Czech and Slovak lichenological bibliography, XXVIII.) Bryonora 56, 109 - 111
Lososová Z., de Bello F., Chytrý M., Kühn I., Pyšek P., Sádlo J., Winter M. & Zelený D. 2015: Alien plants invade more phylogenetically clustered community types and cause even stronger clustering. Global Ecology and Biogeography 24, 786 - 794
Lososová Z., Šmarda P., Chytrý M., Purschke O., Pyšek P., Sádlo J., Tichý L. & Winter M. 2015: Phylogenetic structure of plant species pools reflects habitat age on the geological time scale. Journal of Vegetation Science 26, 1080 - 1089
Lososová Z., Šumberová K., Tichý L., Danihelka J. & Vymazalová M. 2015: Květena Brna - současný stav poznání. (Flora of Brno - current state of knowledge.) Živa 63, 289 - 292
Lukešová T., Kohout P., Větrovský T. & Vohník M. 2015: The potential of Dark Septate Endophytes to form root symbioses with ectomycorrhizal and ericoid mycorrhizal middle European forest plants. PLOS ONE 10, 1 - 25
Machač J. & Vohník M. 2015: Fascinující pohledy do mikrosvěta hub - 4. díl. (Fascinating view to the fungi microcosmos.) Botanika 3, 15 - 16
Machingambi N. M., Dreyer L. L., Oberlander K., Roux J. & Roets F. 2015: Death of endemic Virgilia oroboides trees in South Africa caused by Diaporthe virgiliae sp. nov. Plant Pathology 64, 1149 - 1156
Ma J., Janoušková M., Li Y., Yu X., Yan Y., Zou Z. & He C. 2015: Impact of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) on cucumber growth and phosphorus uptake under cold stress. Functional Plant Biology 42, 1158 - 1167
Malíček J., Bouda F., Liška J., Palice Z. & Peksa O. 2015: Contribution to the lichen biota of the Romanian Carpathians. Herzogia 28, 713 - 735
Malíček J. & Palice Z. 2015: Epifytické lišejníky Jilmové skály na Šumavě. (Epiphytic lichens of the locality Jilmová skála in the Šumava Mts.) Bryonora 56, 56 - 71
Máliš F., Canullo R. & Hédl R. 2015: Lesy centrálních Apenin - biodiverzita v kontextu historického a současného managementu. (Forests of the Central Appenines - biodiversity in the context of the historical and present management.) Živa 63, 112 - 115
Mareš J., Lara Y., Dadáková I., Hauer T., Uher B., Wilmotte A. & Kaštovský J. 2015: Phylogenetic analysis of cultivation-resistant terrestrial cyanobacteria with massive sheaths (Stigonema spp. and Petalonema alatum, Nostocales, Cyanobacteria) using single-cell and filament sequencing of environmental samples. Journal of Phycology 51, 288 - 297
Martínková J., Klimešová J., Doležal J, & Kolář F. 2015: Root sprouting in Knautia arvensis (Dipsacaceae): effects of polyploidy, soil origin and nutrient availability. Plant Ecology 216, 901 - 911
Matysíková J., Sukopová M., Škorvan O. & Holba M. 2015: Use of iron nanoparticles for post-treatment of metal finishing wastewater. Nanocon 2014, 6th International Conference, Tanger, Ostrava, 475 - 480
Mikulášková E., Hájek M., Veleba A., Johnson M.G., Hájek T. & Shaw J.A. 2015: Local adaptations in bryophytes revisited: the genetic structure of the calcium-tolerant peatmoss Sphagnum warnstorfii along geographic and pH gradients. Ecology and Evolution 5, 229 - 242