Filter

   

Publications
Štajerová K., Pergl J., Sádlo J., Vítková M. & Pyšek P. 2015: Opravdu máme kácet akáty? Rozhodování o budoucnosti trnovníku akátu v České republice. (Should we cut down a black locust? Decision on the future of black locust in the Czech Republic.) Včelařství 68, 276 - 277
Štajerová K., Pipek P., Sekerka L. & Pyšek P. 2015: Pozdě bycha honit aneb Chyby a omyly v introdukcích rostlin a živočichů. (Mistakes in introduction of plants and animals.) Vesmír, 1 - 1
Štěpánek J. & Kirschner J. 2015: Taraxacum umbrosum (Asteraceae, Cichorieae), a new species intermediate between sect. Erythrosperma and sect. Erythrocarpa, widespread in the Balkans. Annales Botanici Fennici 52, 160 - 164
Štěpánková J. 2015: Distribution of Carex demissa in the Czech Republic. Preslia 87, 442 - 442
Štěpánková J. 2015: Distribution of Carex derelicta in the Czech Republic. Preslia 87, 442 - 442
Štěpánková J. 2015: Distribution of Carex distans in the Czech Republic. Preslia 87, 445 - 445
Štěpánková J. 2015: Distribution of Carex flava in the Czech Republic. Preslia 87, 446 - 446
Štěpánková J. 2015: Distribution of Carex hostiana in the Czech Republic. Preslia 87, 446 - 446
Štěpánková J. 2015: Distribution of Carex lepidocarpa in the Czech Republic. Preslia 87, 449 - 449
Štěpánková J. 2015: Distribution of Carex oederi in the Czech Republic. Preslia 87, 450 - 450
Štěpánková J. 2015: Distribution of Eriophorum angustifolium in the Czech Republic. Preslia 87, 467 - 467
Štěpánková J. 2015: Distribution of Eriophorum gracile in the Czech Republic. Preslia 87, 468 - 468
Štěpánková J. 2015: Distribution of Eriophorum latifolium in the Czech Republic. Preslia 87, 468 - 468
Štěpánková J. 2015: Distribution of Eriophorum vaginatum in the Czech Republic. Preslia 87, 471 - 471
Štěpánková J. 2015: Distribution of Scheuchzeria palustris in the Czech Republic. Preslia 87, 478 - 478
Štěpánková J. 2015: Distribution of Tofieldia calyculata in the Czech Republic. Preslia 87, 484 - 484
Štěpánková J. 2015: Eriophorum latifolium - suchopýr širolistý. (Eriophorum latifolium - Broad-leaved cottongrass.) Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 55, 19 - 20
Štěpánková J. & Paulič R. 2015: Carex hostiana - ostřice Hostova. (Carex hostiana - Host sedge.) Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 55, 15 - 15
Šumberová K. 2015: Tribulus terrestris L. (Tribulus terrestris L.) Zprávy České botanické společnosti 50, 110 - 110
Tábor I. 2015: The contribution of E. Taquet, H. Shirasawa and J. Unger to the introduction of woody plants to Průhonice. Acta Horticulturae et Regiotecturae 18, 35 - 44