Filter

   

Publications
Münzbergová Z. & Šurinová M. 2015: The importance of species phylogenetic relationships and species traits for the intensity of plant-soil feedback. Ecosphere 6, 1 - 16
Musvuugwa T., de Beer Z. W., Duong T. A., Dreyer L. L., Oberlander K. & Roets F. 2015: New species of Ophiostomatales from Scolytinae and Platypodinae beetles in the Cape Floristic Region, including the discovery of the sexual state of Raffaelea. Antonie van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology and Antonie van Leeuwenhoek Journal of Microbiology 108, 933 - 950
Nedbalová L., Mihál M., Kvíderová J., Řezanka T., Seroka D. & Elster J. 2015: Identity and ecophysiology of coccoid green alga domainating in ice-covered lakes on James Ross Island (NE Antarctic Peninsula). - In: Kvíderová J., Tashyreva D., Bernardová A. & Elster J. (eds.) 6th International Conference on Polar and Alpine Microbiology 2015., 228 - 228
Nemcova Y., Pichrtova M. & Zeisek V. 2015: Mallomonas alpestrina sp nov. (Synurales, Chrysophyceae, Stramenopiles) and its spineless relatives-Mallomonas alata group. Phytotaxa 222, 111 - 120
Novák P., Peterka T., Roleček J. & Švarcová M. 2015: Nález ostřice Davallovy (Carex davalliana) v Lubenském lese na Litomyšlsku a poznámky k vegetaci nové lokality a jejího okolí. (Record of Carex davalliana in the Lubenský les Forest (Litomyšl region, Eastern Bohemia) and notes on vegetation of new locality and its surrounding.) Východočeský sborník přírodovědný - Práce a studie 22, 111 - 119
Novák P. & Roleček J. 2015: Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. (Woodland vegetation of the Krumlovský les Forest and its surroundings.) Thayensia 12, 3 - 48
Novák P. & Roleček J. 2015: Špidláky Nature Reserve. In: Chytrý M., Danihelka J. & Michalcová D. (eds.) Botanical excursions in Moravia. Field guide for the 58th IAVS Symposium. Masaryk University, Brno., 175 - 180
Nývlt D., Jankovská V., Jamrichová E. 2015: Organické sedimenty z Porubské brány jako archiv přírodního prostředí sálského komplexu střední Evropy - pilotní výsledky výzkumu. (Organic sediments from the Porubská Gate as an archive of natural environment of Saalian Complex in Central Europe - a preliminary results.) In: Nohálová H., Káňa V., Březina J. (eds.) 21.KVARTÉR. Sborník abstrakt. ÚGV PřF MU Brno., 36 - 37
Oja J., Kohout P., Tedersoo L., Kull T. & Koljalg U. 2015: Temporal patterns of orchid mycorrhizal fungi in meadows and forests as revealed by 454 pyrosequencing. New Phytologist 205, 1608 - 1618
Pádrová K., Lukavský J., Nedbalová L., Čejková A., Cajthaml T., Sigler K., Vítová M. & Řezanka T. 2015: Trace concentrations of iron nanoparticles cause overproduction of biomass and lipids during cultivation of cyanobacteria and microalgae. Journal of Applied Phycology 27, 1443 - 1451
Palpurina S., Chytrý M., Tzonev R., Danihelka J., Axmanová I., Merunková K., Duchoň M. & Karakiev T. 2015: Patterns of fine-scale plant species richness in dry grasslands across the eastern Balkan Peninsula. Acta Oecologica 63, 36 - 46
Pan X., Berg M. P., Butenschoen O., Murray P. J., Bartish I. V., Cornelissen J. H. C., Dong D. & Prinzing A. 2015: Larger phylogenetic distances in litter mixtures - lower microbial biomass and higher C/N ratios but equal mass loss. Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences 282, 1 - 9
Paule J., Kolář F. & Dobeš C. 2015: Arctic-alpine and serpentine differentiation in polyploid Potentilla crantzii. Preslia 87, 195 - 215
Pergl J., Pyšek P. & Perglová I. 2015: Nepůvodní druhy rostlin, možné příčiny a důsledky invazí. (Alien plants, possible causes and impacts of invasions.) In: Frouz J. & Moldan B. (eds.) Příležitosti a výzvy environmentálního výzkumu, Karolinum, Praha, 33 - 47
Pescador D.S., de Bello F., Valladares F. & Escudero A. 2015: Plant Trait Variation along an Altitudinal Gradient in Mediterranean High Mountain Grasslands: Controlling the Species Turnover Effect. Plos One 10, 1 - 16
Petrzik K., Vondrák J., Kvíderová J. & Lukavský J. 2015: Platinum anniversary: Virus and lichen alga together more than 70 years. Plos one 10, 1 - 12
Petrzik K., Vondrák J., Kvíderová J. & Lukavský J. 2015: Termofilní sinice a řasy. (Thermofilic blue-green algae and algae.) Botanika 3, 17 - 18
Petřík P. 2015: Zpráva ze seminářů a ke sborníku Povodně a sucho: krajina jako základ řešení. (Notice from the seminars of the Committee of the CAS and its proceedings.) Živa 58, 12 - 13
Petřík P., Fanta J. & Petrtýl M. 2015: It is time to change land use and landscape management in the Czech Republic. Ecosystem Health and Sustainability 1, 1 - 6
Pichrtová M., Hájek T., Elster J. & Holzinger A. 2015: Vegetative survival and stress tolerance of Zygnema spp. (Zygnematophyceae, Streptophyta) in polar regions. European Journal Of Phycology 50, 76 - 77