Filter

   

Publications
Rosen B. H. & Mareš J. 2016: Catalog of Microscopic Organisms of the Everglades Part 1: The Cyanobacteria. U.S. Geological Survey Open-File Report, U.S. Geological Survey, Reston, Virginia 2016, 1 - 108
Rotreklová O. & Krahulcová A. 2016: Estimating paternal efficiency in an agamic polyploid complex: pollen stainability and variation in pollen size related to reproduction mode, ploidy level and hybridogenous origin in Pilosella (Asteraceae). Folia Geobotanica 51, 175 - 186
Rumlerová Z., Vilà M., Pergl J., Nentwig W. & Pyšek P. 2016: Scoring environmental and socioeconomic impacts of alien plants invasive in Europe. Biological Invasions 18, 3697 - 3711
Rydlová J., Jelínková M., Dušek K., Dušková E., Vosátka M. & Püschel D. 2016: Arbuscular mycorrhiza differentially affects synthesis of essential oils in coriander and dill. Mycorrhiza 26, 123 - 131
Rydlová J., Püschel D., Dostálová M., Janoušková M. & Frouz J. 2016: Nutrient limitation drives response of Calamagrostis epigejos to arbuscular mycorrhiza in primary succession. Mycorrhiza 26, 757 - 767
Ryšánek D., Elster J., Kováčik L. & Škaloud P. 2016: Diversity and dispersal capacities of a terrestrial algal genus Klebsormidium (Streptophyta) in polar regions. FEMS Microbiology Ecology 92, 1 - 9
Sadílek J., Spálovská P., Vrana B., Vávrová M., Maršálek B. & Šimek Z. 2016: Comparison of extraction techniques for isolation of steroid oestrogens in environmentally relevant concentrations from sediment. International Journal of Environmental Analytical Chemistry 96, 1022 - 1037
Sekerka P., Caspers Z., & Macháčková M. 2016: Novinky v Průhonické botanické zahradě v roce 2016. (News in Pruhonice Botanical Garden in 2016.) Botanika 4, 34 - 37
Sekerka P., Faloutová Z., Macháčková M., Caspers Z., Blažek M. & Blažková U. 2016: Pivoňky jako genetický zdroj. (Rational expanding collections of the National Program of plants.) in: Papoušková L. (ed.): Racionální rozšiřování kolekcí v rámci Národního programu rostlin. VÚRV, v. v. i., Praha - Ruzyně, 83 - 87
Sekerka P. & Muller L. 2016: Park sanatoria v Jablunkově. (Park of sanatorium in Jablunkov.) Botanika 4, 28 - 29
Shipley B., de Bello F., Cornelissen J.H.C., Laliberte E., Laughlin D.C. & Reich P.B. 2016: Reinforcing loose foundation stones in trait-based plant ecology. Oecologia 180, 923 - 931
Schmickl R., Liston A., Zeisek V., Oberlander K., Weitemier K., Straub S. C. K., Cronn R. C., Dreyer L. L. & Suda J. 2016: Phylogenetic marker development for target enrichment from transcriptome and genome skim data: the pipeline and its application in southern African Oxalis (Oxalidaceae). Molecular Ecology Resources 16, 1124 - 1135
Simoleit A., Gauger U., Mücke H.-G., Werchan M., Obstová B., Zuberbier T. & Bergmann K.-C. 2016: Intradiurnal patterns of allergenic airborne pollen near a city motorway in Berlin, Germany. Aerobiologia 32, 199 - 209
Simoleit A., Wachter R., Gauger U., Werchan M., Werchan B., Zuberbier T. & Bergmann K.-C. 2016: Pollen season of European beech (Fagus sylvatica L.) and temperature trends at two German monitoring sites over a more than 30-year period. Aerobiologia 32, 489 - 497
Sklenář P., Kučerová A., Macková J. & Romoleroux K. 2016: Temperature microclimates of plants in a tropical alpine environment: How much does growth form matter? Arctic, Antarctic and Alpine Research 48, 61 - 78
Sonnleitner M., Hülber K., Flatscher R., Escobar García P., Winkler M., Suda J., Schönswetter P. & Schneeweiss G. M. 2016: Ecological differentiation of diploid and polyploid cytotypes of Senecio carniolicus s.l. (Asteraceae) is stronger in areas of sympatry. Annals of Botany 117, 269 - 276
Stutz S., Štajerová K., Hinz H. L., Müller-Schärer H. & Schaffner U. 2016: Can enemy release explain the invasion success of the diploid Leucanthemum vulgare in North America? Biological Invasions 18, 2077 - 2091
Svidenský R., Čížková H., Kučerová A. & Krolová M. 2016: Dynamika litorálního porostu v zátoce Vřesná (přehradní nádrž Lipno). (The dynamics of littoral vegetation in the Vřesná cove (Lipno reservoir).) Vodní hospodářství 66, 7 - 11
Svitavska Svobodová H., Bureš J., Bezděk M. & Nesvadbová J. 2016: Paleoekologická rekonstrukce mladoholocénních lesních ekosystémů v merklínské pánvi a vyhodnocení vlivů lidských disturbancí v krajině podle pylové analýzy maloplošného lesního rašeliniště. (Palaeoecological reconstruction of the Late Holocene forest ecosystems in Merklin basin and evaluation of human disturbances in the landscape assessed by pollen analysis of the forest hollow.) Erica 23, 41 - 70
Sýkorová Z., Rydlová J., Slavíková R., Ness T., Kohout P. & Püschel D. 2016: Forest reclamation of fly ash deposit: a field study on appraisal of mycorrhizal inoculation. Restoration Ecology 24, 184 - 193