Filter

   

Publications
Bohunická M., Pietrasiak N., Johansen J. R., Berrendero-Gómez E., Hauer T., Gaysina L. A. & Lukešová A. 2015: Roholtiella, gen. nov. (Nostocales, Cyanobacteria)—a tapering and branching cyanobacteria of the family Nostocaceae. Phytotaxa 197, 84 - 103
Bojková J., Čížková H., Kučerová A., Rádková V., Soldán T., Svidenský R. & Vrba J. 2015: Monitoring of the restored streams in the Vltavský Luh, Šumava National Park. Silva Gabreta 21, 73 - 79
Bruzone M. C., Fontenla S. B. & Vohník M. 2015: Is the prominent ericoid mycorrhizal fungus Rhizoscyphus ericae absent in the Southern Hemisphere’s Ericaceae? A case study on the diversity of root mycobionts in Gaultheria spp. from northwest Patagonia, Argentina. Mycorrhiza 25, 25 - 40
Burda J., Hrdinka L., Navrátilová Z., Patočka J., Sekerka P. & Záveská Drábková L. 2015: Focus on rhododendrons. Botanika 3, 1 - 75
Burda J., Navrátilová Z., Sekerka P. Svitavská-Svobodová H. & Záveská Drábková L. 2015: Jehličnany a jejich příbuzní. (Conifers and their relatives.) Botanika 3, 1 - 100
Burda J. & Záveská Drábková L. 2015: Jehličnany a jejich příbuzní. (.) Botanika 3, 4 - 5
Burda J. & Záveská Drábková L. 2015: Jehličnany a jejich příbuzní v Průhonickém parku - mapa a fotografický průvodce. (.) Botanika 3, 34 - 96
Burda J. & Záveská Drábková L. 2015: Jehličnany v kompozici a zahradní architektuře. (.) Botanika 3, 97 - 97
Burda J. & Záveská Drábková L. 2015: Poznáte je? Přehled nejvýznamnějších rodů a druhů. (.) Botanika 3, 6 - 33
Bureš P. & Danihelka J. 2015: Distribution of Alopecurus aequalis in the Czech Republic. Preslia 87, 428 - 428
Bureš P. & Danihelka J. 2015: Distribution of Alopecurus geniculatus in the Czech Republic. Preslia 87, 431 - 431
Bureš P. & Danihelka J. 2015: Distribution of Alopecurus myosuroides in the Czech Republic. Preslia 87, 431 - 431
Bureš P. & Danihelka J. 2015: Distribution of Alopecurus pratensis in the Czech Republic. Preslia 87, 431 - 431
Cantonati M., Komárek J & Montejano M. 2015: Cyanobacteria in ambient springs. Biodiversity and Conservation 24, 865 - 888
Castro S., Dostálek T., van der Meer S., Oostermeijer G. & Münzbergová Z. 2015: Does pollen limitation affect population growth of the endangered Dracocephalum austriacum L.? Population Ecology 57, 105 - 116
Cepák V., Lukavský J. & Kvíderová J. 2015: První nález sněžných řas na hoře Olymp v Řecku. (First record of cryoseston in Olymp Mt., Greece.) Botanika 3, 10 - 10
Cepák V., Lukavský J. & Kvíderová J. 2015: New record on cryoseston on Olympus Mt., Greece. - In: Kvíderová J., Tashyreva D., Bernardová A. & Elster J. (eds.) 6th International Conference on Polar and Alpine Microbiology 2015., 223 - 223
Courty P.-E., Doubková P., Calabresea S., Niemannc H., Lehmannc M. F., Vosátka M. & Selosse M.-A. 2015: Species-dependent partitioning of C and N stable isotopes between arbuscular mycorrhizal fungi and their C3 and C4 hosts. Soil Biology and Biochemistry 82, 52 - 61
Cross A. T., Skates L. M., Adamec L., Hammond C. M., Sheridan P. M. & Dixon K. W. 2015: Population ecology of the endangered aquatic carnivorous macrophyte Aldrovanda vesiculosa at a naturalised site in North America. Freshwater Biology 60, 1772 - 1783
Cybulska, J., Halaj M., Cepák V., Lukavský J. & Capek P. 2015: Nanostructure features of microalgae biopolymer. Starch/Starke 68, 629 - 636