Filter

   

Publications
Štěpánková J. 2016: Distribution of Cenchrus echinatus in the Czech Republic. Preslia 88, 260 - 260
Štěpánková J. 2016: Distribution of Hierochloë australis in the Czech Republic. Preslia 88, 284 - 284
Štěpánková J. 2016: Distribution of Hierochloë odorata in the Czech Republic. Preslia 88, 284 - 284
Štěpánková J. 2016: Distribution of Hierochloë repens in the Czech Republic. Preslia 88, 287 - 287
Štěpánková J. 2016: Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. (Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.) Zprávy České botanické společnosti 51, 152 - 152
Štor T., Sádlo J., Abraham V. & Martínek K. 2016: Změny fluviálního stylu během svrchního pleistocénu a holocénu na příkladu nivy reky Ploučnice v severních Čechách. (The fluvial style changes during the Upper Pleistocene and Holocene: case study of Ploučnice River, Northern Bohemia.) Zprávy o geologických výzkumech 49, 123 - 127
Šumberová K. & Dřevojan P. 2016: Distribution of Cyperus flavescens in the Czech Republic. Preslia 88, 267 - 267
Šumberová K. & Dřevojan P. 2016: Distribution of Cyperus michelianus in the Czech Republic. Preslia 88, 268 - 268
Šumberová K., Dřevojan P., Hroudová Z. & Kúr P. 2016: Distribution of Cyperus fuscus in the Czech Republic. Preslia 88, 267 - 267
Šumberová K. & Ducháček M. 2016: Distribution of Gratiola neglecta in the Czech Republic. Preslia 88, 279 - 279
Šumberová K. & Ducháček M. 2016: Distribution of Gratiola officinalis in the Czech Republic. Preslia 88, 280 - 280
Šumberová K. & Ducháček M. 2016: Distribution of Lindernia dubia in the Czech Republic. Preslia 88, 287 - 287
Šumberová K. & Ducháček M. 2016: Distribution of Lindernia procumbens in the Czech Republic. Preslia 88, 288 - 288
Šumberová K., Juříček M. & Paulič R. 2016: Lindernia dubia (L.) Pennell. (.) Zprávy České botanické společnosti 51, 104 - 107
Šumberová K. & Lustyk P. 2016: Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. (.) Zprávy České botanické společnosti 51, 134 - 135
Šumberová K., Potužák J., Fránková M., Ducháček M. & Fabšičová M. 2016: Co přineslo naše zapojení do akce COST NETLAKE aneb tříleté dobrodružství výzkumu rybníka Dehtář. (Our participation in the COST Action NETLAKE: three years of the research adventure in the fishpond Dehtář.) Botanika 4, 19 - 21
Šumberová K., Prančl J. & Ducháček M. 2016: Distribution of Tillaea aquatica in the Czech Republic. Preslia 88, 302 - 302
Švarcová M. G., Svobodová-Svitavská H., Kuneš P & Szabó P. 2016: Lateglacial and Early Holocene Vegetation and Climate Development in Bohemian – Moravian Highlands. (.) Centrum pro teoretická studia, Univerzita Karlova a Akademie věd ČR, 57 - 57
Švarcová M. G., Svobodová-Svitavská H., Kuneš P. & Szabó P. 2016: Late Glacial and Early Holocene Vegetation and Climate in Bohemian-Moravian Highlands. IMBE/ CEREGE, Europole Méditerranéen de l´Arbois, Avenue Louis Philibert, BP 80
Tájek P. & Hauer T. 2016: Divočina za humny - dvě nové evropsky významné lokality v Karlovarském kraji. (Wilderness behind a corner - Two new Sites of Community Importance in Karlovy Vary Region.) Arnika, 22 - 24