Filter

   

Publications
Potužák J., Šumberová K., Fránková M., Ducháček M., Fabšičová M., Císař K. & Duras J. 2017: Tříleté dobrodružství výzkumu rybníka Dehtář aneb s rybníkem mezi "jezerní" badatele projektu NETLAKE. (Three years long investigation of fishpond Dehtář – first fishpond in the NETLAKE COST action project.) In: David V. & Davidová T. (eds) Rybniky 2017 – sborník příspěvků odborné konference. Česká společnost krajinných inženýrů, ČVUT Praha, Univerzita Palackého v Olomouci, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM & ČZU v Praze, 73 - 81
Prach K. 2017: Ekologická obnova aneb přirozená a řízená sukcese jako užiteční pomocníci. (Ecological restoration: using spontaneous and assisted succession.) Zahrada-park-krajina 27, 40 - 45
Prach K. 2017: Ekologická obnova v krajinném měřítku. (Ecological restoration in landscape scale.) In: Fanta J., Macková J., Petřík P. (eds.) Krajina a lidé. Academia, Praha, 94 - 98
Prach K., Hadinec J., Rejmánek M., Češka A. & Kubíková J. 2017: RNDr. Jana Osbornová, CSc. (1937-2016). (RNDr. Jana Osbornová, CSc. (1937-2016).) Zprávy České botanické společnosti 52, 285 - 286
Prach K., Tichý L., Vítovcová K. & Řehounková K. 2017: Participation of the Czech flora in succession at disturbed sites: quantifying species’ colonization ability. Preslia 89, 87 - 100
Prach K., Torok P. & Bakker J. D. 2017: Temperate grasslands. In: Allison S.K., Murphy S.D. (ed.) Routledge Handbook of Ecological and Environmental Restoration. Routledge, Taylor & Francis Group, London, New York, 126 - 141
Prančl J. 2017: Centunculus minimus L. (Centunculus minimus L.) Zprávy České botanické společnosti 52, 70 - 71
Prausová R., Kozelková Z., Tomášová Z., Brodský M., Havelka R., Dvořák V., Adamec L., Kučerová A., Pásek K. & Pitelková P. 2017: Část II. Záchranný program pro rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus Wulfen). (Part II. Rescue programme for Long-stalked Pondweed (Potamogeton praelongus Wulfen).) In: Prausová R. (ed.) Rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus Wulfen). Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 49 - 133
Price J., Tamme R., Gazol A., de Bello F., Takkis K., Uria-Diez J., Kasari L. & Pärtel M. 2017: Within-community environmental variability drives trait variability in species-rich grasslands. Journal of Vegetation Science 28, 303 - 312
Prinzing A., Ozinga W. A., Brändle M., Courty P.-E., Hennion F., Labandeira C., Parisod C., Pihain M. & Bartish I. V. 2017: Benefits from living together? Clades whose species use similar habitats may persist due to eco-evolutionary feedbacks. New Phytologist 213, 66 - 82
Pushkareva E., Kvíderová J., Šimek M. & Elster J. 2017: Nitrogen fixation and diurnal changes of photosynthetic activity in Arctic soil crusts at different development stage. European Journal of Soil Biology 79, 21 - 30
Püschel D., Janoušková M., Voříšková A., Gryndlerová H., Vosátka M. & Jansa J. 2017: Arbuscular mycorrhiza stimulates biological nitrogen fixation in two Medicago spp. through omproved phosphorus acquisition. Frontiers in Plant Science 8, 1 - 12
Pykälä J., Lendemer J. C., Malíček J., Haughland D. L. & Huhtinen S. 2017: Interesting lichens found during the IAL8 pre-excursion in the south-western archipelago of Finland 2016. Graphis scripta 29, 57 - 64
Pyšek P. 2017: Lag phases: theory, data, and practical implications. In: Wilson J. R., Panetta F. D. & Lindgren C. (eds.) Detecting and responding to alien plant incursions. Cambridge University Press, Cambridge, 33 - 36
Pyšek P., Blackburn T. M., García-Berthou E., Perglová I. & Rabitsch W. 2017: Displacement and local extinction of native and endemic species. In: Vilà M. & Hulme P. E. (eds.), Impact of biological invasions on ecosystem services. Invading Nature - Springer Series in Invasion Ecology vol 12., Springer, Cham, 157 - 175
Pyšek P., Chytrý M., Pergl J., Wild J. & Sádlo J. 2017: Plant invasions in the Czech Republic. In: Chytrý M., Danihelka J., Kaplan Z. & Pyšek P. (eds), Flora and vegetation of the Czech Republic, p. 339–398, Springer., 339 - 398
Pyšek P., Pergl J., Essl F., Lenzner B., Dawson W., Kreft H., Weigelt P., Winter M., Kartesz J., Nishino M., Antonova L. A., Barcelona J. F., Cabezas F. J., Cárdenas D., Cárdenas-Toro J., Castaño N., Chacón E., Chatelain C., Dullinger S., Ebel A. L., Figueiredo E., Fuentes N., Genovesi P., Groom Q. J., Henderson L., Inderjit, Kupriyanov A., Masciadri S., Maurel N., Meerman J., Morozova O., Moser D., Nickrent D., Nowak P. M., Pagad S., Patzelt A., Pelser P. B., Seebens H., Shu W., Thomas J., Velayos M., Weber E., Wieringa J. J., Baptiste M. P. & van Kleunen M. 2017: Naturalized alien flora of the world: species diversity, taxonomic and phylogenetic patterns, geographic distribution and global hotspots of plant invasion. Preslia 89, 203 - 274
Qian J., Wang Z., Klimešová J., Lü X., Kuang W., Liu Z. & Han X. 2017: Differences in below-ground bud bank density and composition along a climatic gradient in the temperate steppe of northern China. Annals of Botany 120, 755 - 764
Qie L., Lewis S. L., Sullivan M. J. P., Lopez-Gonzalez G., Pickavance G. C., Sunderland T., Ashton P., Hubau W., Abu Salim K., Aiba S.-I., Banin L. F., Berry N., Brearley F. Q., Burslem D. F. R. P., Dančák M., Davies S. J., Fredriksson G., Hamer K. C., Hédl R., Kho L. K., Kitayama K., Krisnawati H., Lhota S., Malhi Y., Maycock C., Metali F., Mirmanto E., Nagy L., Nilus R., Ong R., Pendry C., Poulsen A. D., Primack R. B., Rutishauser E., Samsoedin I., Saragih B., Sist P., Slik J. W. F., Sukri R. S., Svátek M., Tan S., Tjoa A., van Nieuwstadt M., Vernimmen R. R. E., Yassir I., Kidd P. S., Fitriadi M., Ideris K. H., Serudin R. M., Lim L. S. A., Saparudin M. S. & Phillips O. L. 2017: Long-term carbon sink in Borneo’s forests, halted by drought and vulnerable to edges. Nature Communications 8, 1 - 11
Radoměřský T., Kuneš P. & Bobek P. 2017: Testování modelu rozšíření Ledum palustre L. pomocí paleoekologických dat. (Testing the distribution model of Ledum palustre L. using paleoecological data.) Geoscience Research Reports 50, 65 - 71