Filter

   

Publications
Kohout P. & Tedersoo L. 2017: Effect of soil moisture on root-associated fungal communities of Erica dominans in Drakensberg mountains in South Africa. Mycorrhiza 27, 397 - 406
Kolář F., Čertner M., Suda J., Schönswetter P. & Husband B. C. 2017: Mixed-ploidy species: Progress and opportunities in polyploid research. Trends in Plant Science 22, 1041 - 1055
Kolařík M., Hulcr J., Tisserat N., De Beer W., Kostovčík M., Kolaříková Z., Seybold S. J. & Rizzo D. M. 2017: Geosmithia associated with bark beetles and woodborers in the western USA: taxonomic diversity and vector specificity. Mycologia 109, 185 - 199
Kolaříková Z., Kohout P., Krüger C., Janoušková M., Mrnka L. & Rydlová J. 2017: Root-associated fungal communities along a primary succession on a mine spoil: Distinct ecological guilds assemble differently. Soil Biology and Biochemistry 113, 143 - 152
Kolář J. 2017: [Recenze]: Sandra Mariët Beckerman. Corded Ware Coastal Communities: Using Ceramic Analysis to Reconstruct Third Millennium BC Societies in the Netherlands. European Journal of Archaeology 20, 759 - 763
Kolář J., Kučerová A., Pavelec J. & Vymazal J. 2017: Seed bank of Littorella uniflora (L.) Asch in the Czech Republic, Central Europe: does burial depth and sediment type influence seed germination? Hydrobiologia 794, 347 - 358
Komárek J. 2017: In memoriam - RNDr. Josef Nečas CSc. (In memoriam - RNDr. Josef Nečas CSc.) Fottea 17, 3 - 4
Komárek J. 2017: Prof. RNDr. František Hindák, DrSc. - 80 years. Fottea 17, 1 - 2
Komárek J. & Edwards K. R. 2017: Extrémní mokřady. (Extreme wetlands.) In: Čížková H., Vlasáková L. & Květ J. (eds.), Mokřady. Ekologie, ochrana a udržitelné využívání. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, 194 - 206
Komárek J., Komárková J., Ventura S., Kozlíková-Zapomělová E. & Rejmánková E. 2017: Taxonomic evaluation of cyanobacterial microflora from alkaline marshes of northern Belize. 3. Diversity of heterocytous genera. Nova Hedwigia 105, 445 - 486
Kondrysová E., Krak K. & Mandák B. 2017: Development, characterization and cross-amplification of 16 microsatellite primers for Atriplex tatarica (Amaranthaceae). Applications in Plant Sciences 5, 1 - 5
Kong B., Chen L., Kasahara Y., Sumida A., Ono K., Wild J., Nagatake A., Hatano R. & Hara T. 2017: Understory dwarf bamboo affects microbial community structures and soil properties in a Betula ermanii forest in northern Japan. Microbes and Environment 32, 103 - 111
Kotilinek M., Hiiesalu I., Košnar J., Šmilauerová M., Šmilauer P, Altman J., Dvorský M., Kopecký M. & Doležal J. 2017: Fungal root symbionts of high altitude vascular plants in the Himalayas. Scientific Reports 7, 1 - 14
Krahulcová A. 2017: IAPT/IOPB chromosome data 25. Taxon 66, 1249 - 1249
Krahulcová A., Trávníček P., Krahulec F. & Rejmánek M. 2017: Small genomes and large seeds: chromosome numbers, genome size and seed mass in diploid Aesculus species (Sapindaceae). Annals of Botany 119, 957 - 964
Krstić S., Aleksovski B. & Komárek J. 2017: Rare occurrence of nine Microcystis species (Chroococcales, Cyanobacteria) in a single lake (Lake Dojran, fYR Macedonia). Advances in Oceanography and Limnology 8, 4 - 21
Krüger C., Kohout P., Janoušková M., Püschel D., Frouz J. & Rydlová J. 2017: Plant Communities Rather than Soil Properties Structure Arbuscular Mycorrhizal Fungal Communities along Primary Succession on a Mine Spoil. Frontiers in Microbiology 8, 1 - 16
Kučerová A. 2017: Prameniště. (Springs.) In: Čížková H., Vlasáková L., Květ J. (eds.) 2017. Mokřady: Ekologie, ochrana a udržitelné využívání. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice., 79 - 84
Kučerová A. 2017: Shrnutí problematiky ekologického stavu rašelinišť v ČR, stav, trendy, ohrožení, ochrana. Definice dobrého ekologického stavu rašeliniště v podmínkách ČR. (Summary of the ecological quality of the peatbogs in the Czech Republic, their current quality, protection, threats and next developments. Defininition of the good ecological quality in the conditions of the Czech Republic.) In: Pithart D., Přikryl I., Melichar V., Vlasáková L. (eds.), Ekologický stav mokřadů České republiky a trendy jejich vývoje., Beleco z.s., Praha., 24 - 26
Kučerová A., Pithart D. & Obstová L. 2017: Hladina podzemní vody a chemismus vody. (Groundwater table and water chemistry.) In: Pithart D., Přikryl I., Melichar V., Vlasáková L. (eds.), Ekologický stav mokřadů České republiky a trendy jejich vývoje, Beleco z.s., Praha., 27 - 40