Filter

   

Publications
Sekerka P., Caspers Z., Peroutková P. & Macháčková M. 2018: Novinky v Průhonické botanické zahradě. (News in Průhonice Botanic Garden.) Botanika 6, 25 - 27
Sekerka P. & Peroutková P. 2018: Atraktivní sortiment okatých růží. (Attractive assortment of Hulthemia hybrids of Rosa.) Zahradnictví 2018, 38 - 40
Schmidt C. S., Lovecká P., Mrnka L., Vychodilová A., Strejček M., Fenclová M. & Demnerová K. 2018: Distinct communities of poplar endophytes on an unpolluted and a risk elements-polluted site and their plant growth promoting potential in vitro. Microbial Ecology 75, 955 - 969
Schmidt C. S., Mrnka L., Frantík T., Lovecká P. & Vosátka M. 2018: Plant growth promotion of Miscanthus × giganteus by endophytic bacteria and fungi on non-polluted and polluted soils. World Journal of Microbiology and Biotechnology 34, 1 - 20
Schulz B., Durka W., Danihelka J. & Eckstein R. L. 2018: Differential role of a persistent seed bank for genetic variation in early vs. late successional stages. PLOS one 13, 1 - 19
Silva R. S., Gibson R., Adamec L., Domínguez Y. & Miranda V. F. O. 2018: Molecular phylogeny of bladderworts: A wide approach of Utricularia (Lentibulariaceae) species relationships based on six plastidial and nuclear DNA sequences. Molecular Phylogenetics and Evolution 118, 244 - 264
Sirová D., Bárta J., Šimek K., Posch T., Pech J., Stone J., Borovec J., Adamec L. & Vrba J. 2018: Hunters or farmers? Microbiome characteristics help elucidate the diet composition in an aquatic carnivorous plant. Microbiome 6, 1 - 13
Skála Z., Prach K. & Ekrt L. 2018: Asplenium cuneifolium Viv. (Asplenium cuneifolium Viv.) Zprávy České botanické společnosti 53, 53 - 54
Skálová H. & Moravcová L. 2018: Invazní ambrozie peřenolistá – příklad reakce na měnící se klima. (Invasion of Ambrosia artemisiifolia – case of species supported by climate change.) Živa 66, 241 - 242
Smékalová M., Panáček A., Jančula D., Maršálek B., Kolařík J., Prucek R., Kvítek L. & Zbořil R. 2018: Culture medium mediated aggregation and re-crystallization of silver nanoparticles reduce their toxicity. Applied Materials Today 12, 198 - 206
Stojanova B., Šurinová M., Klápště J., Kolaříková V., Hadincová V. & Münzbergová Z. 2018: Adaptive differentiation of Festuca rubra along a climate gradient revealed by molecular markers and quantitative traits. PLOS ONE 13, 1 - 20
Storch D., Pokorný P. & Sádlo J. 2018: Konec neolitu aneb co se stalo se zemědělskou krajinou. (End of neolitic period or what is happen with agricultural land.) Fórum ochrany přírody 5, 7 - 12
Sudová R., Kohout P., Kolaříková Z., Rydlová J., Voříšková J., Suda J., Španiel S., Müller-Schärer H. & Mráz P. 2018: Sympatric diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe s.l. do not differ in arbuscular mycorrhizal communities and mycorrhizal growth response. American Journal of Botany 105, 1995 - 2007
Sullivan M. J. P., Lewis S. L., Hubau W., Qie L., Baker T. R., Banin L. F., Chave J., Sanchez A. C., Feldpausch T. R., Lopez-Gonzalez G., Arets E., Ashton P., Bastin J.-F., Berry N. J., Bogaert J., Boot R., Brearley F. Q., Brienen R., Burslem D. F. R. P., de Canniere C., Chudomelová M., Dančák M., Ewango C., Hédl R., Lloyd J., Makana J.-R., Malhi Y., Marimon B. S., Marimon Junior B. H., Metali F., Moore S., Nagy L., Núñez Vargas P., Pendry C., Ramírez-Angulo H., Reitsma J., Rutishauser E., Salim K. A., Sonké B., Sukri R. S., Sunderland T., Svátek M., Umunay P. M., Vasquez Martinez R., Vernimmen R. R. E., Vilanova Torre E., Vleminckx J., Vos V. & Phillips O. L. 2018: Field methods for sampling tree height for tropical forest biomass estimation. Methods in Ecology and Evolution 9, 1179 - 1189
Světlíková P., Hájek T. & Těšitel J. 2018: A hemiparasite in the forest understorey: photosynthetic performance and carbon balance of Melampyrum pratense. Plant Biology 20, 50 - 58
Světlíková P., Hájek T. & Těšitel J. 2018: Water-stress physiology of Rhinanthus alectorolophus, a root-hemiparasitic plant. PLoS ONE 13, 1 - 18
Świerkosz K., Reczyńska K., Pech P., Kuras I. & Hédl R. 2018: Syntaxonomy and ecology of beech forest vegetation in southwestern Poland. Phytocoenologia 48, 297 - 320
Szabó P. 2018: Középkori cseh erdőgazdálkodás a choustníki uradalom erdőszámadásainak tükrében. (Medieval Czech woodland management in light of the woodland accounts of the Choustník estate.) In: Mérai D., Drosztmér Á., Lyublyanovics K., Rasson J., Papp Reed Zs., Vadas A. & Zatykó Cs. (eds.) Genius loci. Laszlovszky 60. Archaeolingua, Budapest., 113 - 116
Szabó P. 2018: The extent and management of woodland in medieval Hungary. In: Laszlovszky J., Nagy B., Szabó P. & Vadas A. (eds.) The Economy of Medieval Hungary, Brill, Leiden & Boston., 219 - 237
Szabó P., Suchánková S., Křížová L., Kotačka M., Kvardová M., Macek M., Müllerová J. & Brázdil R. 2018: More than trees: The challenges of creating a geodatabase to capture the complexity of forest history. Historical Methods 51, 175 - 189