Filter

   

Publications
Řezanka T., Lukavský J. & Nedbalová L.: Produkční kmen řasy Monoraphidium sp. pro produkci olejů s obsahem polynenasycených mastných kyselin, způsob produkce těchto olejů a použití tohoto produkčního kmene pro průmyslovou výrobu těchto olejů.
Řezanka T., Vítová M., Nedbalová, L. & Lukavský, J.: Živný roztok pro kultivaci fotosyntetizujících mikroorganismů, způsob jeho přípravy a použití. Patent CZ 306000 B6
Sekerka P., Caspers Z. & Macháčková M.: databáze Florius - přehled pěstovaných rostlin v Průhonické botanické zahradě.
Staňa I. & Kohlová J.: Památkový postup pro uplatnění zájmů a cílů památkové péče u objektů zahradního umění s vysokým podílem sbírek. Ministerstvo kultury ČR
Svitavská Svobodová H., Vondrák D., Bobek P., Kletetschka G., Hrubá J., Hořická Z. & Stuchlík E.: Stará Jímka a Late Pleistocene Glacial Lake (Czech Hercynicum, Central Europe). Climatic and Vegetation Changes Based on Pollen Palaeozoology and Abiotic Proxies. 10th European Palaeobotany and Palynology Conference. Program and Abstracts., 134 - 134
Šoukal J., Pochylý F., Maršálek B. & Pírek O.: Systém redukce sinic ve vodních nádržích.
Šoukal J., Pochylý F., Maršálek B. & Pírek O.: Způsob redukce sinic ve vodních nádržích a soustava k provádění tohoto způsobu. patentový spis 304009, Věstník 33/2013
Tábor I. & Wild J.: Mapa introdukce dřevin do zahrad a parků ČR (výběr): Introdukce sempervirentních dřevin. (Map of the woody plant introduction into garden and parks of the Czech Republic (a selection): Introduction of evergreen woody plants.) Botanický ústav AVČR, v.v.i.
Trojánková, K.: Desmids from the Slavkovský les preserved area in western Bohemia, Czech republic. F. Hindák: Biology and taxonomy of green algae IV, 86 - 86
Vlasáková B., Kovářová M., Albrechtová J., Frantík T., Koblihová H., Vazačová K. & Vosátka M.: Stanovení vybraných strigolaktonů metodou LC/MS/MS.
Wild J., Kirschner J. & Kohlová J.: Stanovištní charakteristiky a vegetační prvky III. Syntéza topoklimatologických parametrů - Vrchotovy Janovice. (Habitat characteristics and vegetation elements III. A synthesis of topoclimate parameters - Vrchotovy Janovice.) Botanický ústav AVČR, v.v.i.
Wild J., Kirschner J. & Kohlová J.: Stanovištní charakteristiky a vegetační prvky II. Syntéza fytocenologických dat. (Habitat characteristics and vegetation elements I. A synthesis of phytosociological data.)
Wild J., Kirschner J. & Kohlová J.: Stanovištní charakteristiky a vegetační prvky II. Syntéza topoklimatologických parametrů - Zámecký park Kačina. (Habitat characteristics and vegetation elements I. A synthesis of topoclimate parameters - Chateau Park in Kačina.) Botanický ústav AVČR, v.v.i.
Wild J., Kirschner J. & Kohlová J.: Stanovištní charakteristiky a vegetační prvky I. Syntéza topoklimatologických parametrů. (Habitat characteristics and vegetation elements I. A synthesis of topoclimate parameters.)
Wild J., Kirschner J. & Kohlová J.: Stanovištní charakteristiky a vegetační prvky IV. Syntéza topoklimatologických parametrů - Královská obora - Stromovka. (Habitat characteristics and vegetation elements I. A synthesis of topoclimate parameters - The Royal Preserve - Stromovka.) Botanický ústav AVČR, v.v.i.
Wild J., Kirschner J. & Kohlová J.: Stanovištní charakteristiky a vegetační prvky VI. Syntéza topoklimatologických parametrů - Historické parky Františkových Lázní. (Habitat characteristics and vegetation elements I. A synthesis of topoclimate parameters - Historical parks in Františkovy Lázně.) Botanický ústav AVČR, v.v.i.
Wild J., Kirschner J. & Kohlová J.: Stanovištní charakteristiky a vegetační prvky V. Syntéza topoklimatologických parametrů - Sychrov. (Habitat characteristics and vegetation elements V. A synthesis of topoclimate parameters - Sychrov.) Botanický ústav AVČR, v.v.i.
Žárský J., Björkman M., Kühnel R., Hell K., Hodson A., Sattler B. and Psenner R.: Microbial cell retention in a melting High Arctic snowpack, Svalbard.
: Bímová, K. - Mandák, B. - Pyšek, P. Experimental study of vegetative regeneration in four invasive Reynoutria taxa (Polygonaceae). Plant Ecology, 166, 1-11 (2003).