Filter

   

Publications
Lučeničová B., Chytrý M., Kuneš P., Jankovská V., Ermakov N. & Hájek O.: Decision trees - an aid for matching present and past in pollen and vegetation.
Lukavský J.: Jednoduché zařízení pro kultivaci termofilních organizmů. Rejstřík Úřadu průmyslového vlastnictví Zn. PUV 2015-31308, č.zápisu 28656
Maršálek B. & Jančula D.: Zařízení pro testování účinnosti přípravků a prostředků v přírodních podmínkách vodních ekosystémů.
Maršálek B. & Maršálková E.: Řasa Coccomyxa mucigena kmen Maršálek & Maršálková 2012/2 produkujícíí extracelulární biopolymery s velkým povrchem a vysokou sorpční kapacitou.
Maršálek B., Maršálková E., Jančula D., Lukeš P.: Non-chemical tools for removing of blooms cyanobacterial.
Martínková J.: Narušovaná stanoviště a odnožování z kořenů. (Devasted localities and root sprouting.) Živa 6/2005, 249 - 250
Mrnka L.: Využití stabilizovaných čistírenských kalů a popela z biomasy pro hnojení plantáží rychle rostoucích dřevin.
Mrnka L., Schmidt C. S., Frantík T. & Lovecká P.: Využití endofytních mikroorganismů pro podporu růstu ozdobnice. Botanický ústav AVČR, v.v.i. (spoluvydavatel VŠCHT Praha)
Mrnka L., Schmidt C. S., Frantík T., Vosátka M., Lovecká P., Demnerová K., Jandejsek Z., Fulín T., Kaštánek P. & Kronusová O.: Směs endofytních hub pro zvýšení produkce biomasy, způsob její přípravy a její použití.
Mrnka L., Schmidt C.S., Frantík T., Vosátka M., Lovecká P., Demnerová K., Jandejsek Z., Fulín T., Kaštánek P., Kronusová O. (původci): Přípravek na ochranu zemědělských plodin proti patogenní houbě Sclerotinia sclerotiorum. Úřad průmyslového vlastnictví
Mrnka L., Schmidt Ch., Frantík T., Koblihová H. & Vosátka M.: Sbírka houbových endofytických izolátů.
Mrnka L., Vosátka M., Pavela R. & Žabka M.: Extrakt z Populus nigra a jeho použití pro zvýšení vzcházivosti a podporu růstu rostlin.
Müllerová J., Bartaloš T., Brůna J., Dvořák P. & Vítková M.: Metodika mapování invazních druhů pomocí dálkového průzkumu.
Neuhäuslová Z., Jarošová H. & Brabec E.: Bibliographia botanica čechica 1999-2000. (.) Botanický ústav AV ČR Průhonice, 1 - 191
Pánková H, Šurinová M, Stojanova B, Münzbergová Z: Scientific background of ex-situ conservation and reintroduction of endemic plant species Minuartia smejkalii.
Pavela R., Bárnet M., Mrnka L. & Vosátka M.: Přípravek pro ochranu rostlin proti hmyzu.
Pergl J., Dušek J., Hošek M., Knapp M., Simon O., Berchová K., Bogdan V., Černá M., Poláková S., Musil J., Sádlo J. & Svobodová J.: Metodiky mapování a monitoringu invazních (vybraných nepůvodních) druhů. BÚ AV ČR
Pokorný J., Maršálek B., Srnka Š., Švehla J., Bastl J. & Pokorný J. Sr.: Natural and Constructed Wetlands: Nutrients, Metals and Management. In: Vymazal J. (ed): Natural and Constructed Wetlands: Nutrients, Metals and Management, Backhuys Publishers, Leiden
Prach K.: Využití samovolné sukcese. (Using spontaneous succession.) In: Jongepierová I., Poková H. (eds.) Obnova travních porostů regionální směsí. ZO ČSOP Bílé Karpaty., 7 - 9
Řezanka T., Lukavský J., Cepák V. & Procházková L.: Produkční kmen řasy Bracteacoccus bullatus pro produkci olejů s obsahem esenciálních nenasycených mastných kyselin, způsob produkce těchto olejů a použití tohoto kmene pro průmyslovou produkci těchto olejů. Věstník č. 30/2018