Filter

   

Publications
Clear J., Kuosmanen N., Chiverrell R., Beranova J., Fleisher P., Halsall K., Hannon G., Holksa J., Janda P., Schafstall N., Svitavska-Svobodova H., Svoboda M. & Kuneš P.: Towards an Integrated Understanding of Montane Spruce Forest Disturbance Dynamics in Central Europe. 10th European Palaeobotany and Palynology Conference. Program and Abstracts., 48 - 48
Danihelka J., Petřík P. & Wild J.: Databanka flóry České republiky. (Database of the flora of the Czech Republic.) 2011
Dvořák P., Bartaloš T., Brůna J., Müllerová J., Pejchar J. & Vítková M.: Funkční vzorek bezpilotního systému VUT 714.
Kirschner J., Kohlová J. & Souček J.: Metodika popisu živých sbírek v památkách zahradního umění pro zápis do centrální evidence sbírek.
Kirschner J., Kohlová J. & Souček J.: Metodika pro evidenci živých sbírek v památkách zahradního umění. Ministerstvo kultury ČR
Kirschner J., Kohlová J. & Souček J.: Metodika pro sledování a vyhodnocování procesu introdukce v památkách zahradního umění. Ministerstvo kultury ČR
Kirschner J. & Souček J.: Metodika záchrany a revitalizace introdukovaných dřevin v památkách zahradního umění. Ministerstvo kultury ČR
Kirschnerová L.: 7. Willemetia NECKER - pleška. (.) In: Slavík B. et Štěpánková J.(eds) Květena České republiky, Academia, Praha, 507 - 508
Kohlová J.: Kompoziční principy a vegetační prvky - Královská obora - Stromovka. (Principles of architectural composition and vegetation components - The Royal Preserve, Stromovka.) Botanický ústav AVČR, v.v.i.
Kohlová J.: Kompoziční principy a vegetační prvky – modelový objekt Kačina. (Principles of architectural composition and vegetation components - Kačina Park.)
Kohlová J.: Kompoziční principy a vegetační prvky - Průhonický park (obora). (Principles of architectural composition and vegetation components - Pruhonice Park (The Preserve).) Botanický ústav AVČR, v.v.i.
Kohlová J.: Kompoziční principy a vegetační prvky - Vrchotovy Janovice. (Principles of architectural composition and vegetation components - Vrchotovy Janovice.) Botanický ústav AVČR, v.v.i.
Kohlová J.: Soubor optimalizačních opatření a vegetační prvky - Královská obora, Stromovka. (A complex of improvement measures - The Royal Preserve, Stromovka.) Botanický ústav AVČR, v.v.i.
Kohlová J.: Soubor optimalizačních opatření a vegetační prvky – Modelový objekt Kačina. (A complex of improvement measures - the Kačina Park.)
Kohlová J.: Soubor optimalizačních opatření a vegetační prvky - Průhonický park (obora). (A complex of improvement measures - The Průhonice Park (The Preserve).) Botanický ústav AVČR, v.v.i.
Kohlová J.: Soubor optimalizačních opatření a vegetační prvky – Průhonický park (park). (A complex of improvement measures - the Průhonice Park.)
Kohlová J.: Soubor optimalizačních opatření a vegetační prvky - Vrchotovy Janovice. (A complex of improvement measures - Vrchotovy Janovice.) Botanický ústav AVČR, v.v.i.
Kohlová J. & Staňa I.: Kompoziční principy a vegetační prvky – Průhonický park (park). (Principles of architectural composition and vegetation components - Pruhonice Park (park).)
Kovářová M., Albrechtová J., Frantík T., Koblihová H., Vazačová K., Vlasáková B. & Vosátka M.: Trvale udržitelné agrotechnické postupy: Zvyšování výnosů polních plodin stimulačními látkami přírodního původu.
Kuneš P., Carter V. A., Moravcová A., Svobodová-Svitavská H., Bobek P., Vondrák D., Schafstall N. & Clear J. L.: Long Term Disturbance Dynamics of Mountain Spruce Forests Inferred from Pollen Records. 10th European Palaeobotany and Palynology Conference. Program and Abstracts., 47 - 47