Filter

   

Publications
Kohlová J. & Staňa I.: Kompoziční principy a vegetační prvky – Průhonický park (park). (Principles of architectural composition and vegetation components - Pruhonice Park (park).)
Kovářová M., Albrechtová J., Frantík T., Koblihová H., Vazačová K., Vlasáková B. & Vosátka M.: Trvale udržitelné agrotechnické postupy: Zvyšování výnosů polních plodin stimulačními látkami přírodního původu.
Kuneš P., Carter V. A., Moravcová A., Svobodová-Svitavská H., Bobek P., Vondrák D., Schafstall N. & Clear J. L.: Long Term Disturbance Dynamics of Mountain Spruce Forests Inferred from Pollen Records. 10th European Palaeobotany and Palynology Conference. Program and Abstracts., 47 - 47
Lučeničová B., Chytrý M., Kuneš P., Jankovská V., Ermakov N. & Hájek O.: Decision trees - an aid for matching present and past in pollen and vegetation.
Lukavský J.: Jednoduché zařízení pro kultivaci termofilních organizmů. Rejstřík Úřadu průmyslového vlastnictví Zn. PUV 2015-31308, č.zápisu 28656
Maršálek B. & Jančula D.: Zařízení pro testování účinnosti přípravků a prostředků v přírodních podmínkách vodních ekosystémů.
Maršálek B. & Maršálková E.: Řasa Coccomyxa mucigena kmen Maršálek & Maršálková 2012/2 produkujícíí extracelulární biopolymery s velkým povrchem a vysokou sorpční kapacitou.
Maršálek B., Maršálková E., Jančula D., Lukeš P.: Non-chemical tools for removing of blooms cyanobacterial.
Martínková J.: Narušovaná stanoviště a odnožování z kořenů. (Devasted localities and root sprouting.) Živa 6/2005, 249 - 250
Mrnka L.: Využití stabilizovaných čistírenských kalů a popela z biomasy pro hnojení plantáží rychle rostoucích dřevin.
Mrnka L., Schmidt C. S., Frantík T. & Lovecká P.: Využití endofytních mikroorganismů pro podporu růstu ozdobnice. Botanický ústav AVČR, v.v.i. (spoluvydavatel VŠCHT Praha)
Mrnka L., Schmidt C. S., Frantík T., Vosátka M., Lovecká P., Demnerová K., Jandejsek Z., Fulín T., Kaštánek P. & Kronusová O.: Směs endofytních hub pro zvýšení produkce biomasy, způsob její přípravy a její použití.
Mrnka L., Schmidt C.S., Frantík T., Vosátka M., Lovecká P., Demnerová K., Jandejsek Z., Fulín T., Kaštánek P., Kronusová O. (původci): Přípravek na ochranu zemědělských plodin proti patogenní houbě Sclerotinia sclerotiorum. Úřad průmyslového vlastnictví
Mrnka L., Schmidt Ch., Frantík T., Koblihová H. & Vosátka M.: Sbírka houbových endofytických izolátů.
Mrnka L., Vosátka M., Pavela R. & Žabka M.: Extrakt z Populus nigra a jeho použití pro zvýšení vzcházivosti a podporu růstu rostlin.
Müllerová J., Bartaloš T., Brůna J., Dvořák P. & Vítková M.: Metodika mapování invazních druhů pomocí dálkového průzkumu.
Neuhäuslová Z., Jarošová H. & Brabec E.: Bibliographia botanica čechica 1999-2000. (.) Botanický ústav AV ČR Průhonice, 1 - 191
Pánková H, Šurinová M, Stojanova B, Münzbergová Z: Scientific background of ex-situ conservation and reintroduction of endemic plant species Minuartia smejkalii.
Pavela R., Bárnet M., Mrnka L. & Vosátka M.: Přípravek pro ochranu rostlin proti hmyzu.
Pergl J., Dušek J., Hošek M., Knapp M., Simon O., Berchová K., Bogdan V., Černá M., Poláková S., Musil J., Sádlo J. & Svobodová J.: Metodiky mapování a monitoringu invazních (vybraných nepůvodních) druhů. BÚ AV ČR