Filter

   

Publications
Fiala K., Holub P., Sedláková I., Tůma I., Záhora J. & Tesařová M. 2003: Reasons and consequences of expanzion of Calamagrostis epigejos in alluvial medows of landscape affected by water control measures - A multidisciplinary research. Ekológia (Bratislava) 22, Suppl. 2, 242 - 252
Fiala K., Sedláková I., Holub P. & Tůma I. 2003: Jaké jsou příčiny úspěšné expanze Calamagrostis epigejos do lučních společenstev aluvia Dyje na jižní Moravě? (What are the reasons of successful expansion of Calamagrostis epigejos in meadows of the Dyje river floodplain of South Moravia?) Zpravy Čes. Bot. Společ. 38, Mater. 19, 101 - 110
Fiala K. & Tůma I. 2003: Srovnání ekologické funkce porostů expanzních trav Calamagrostis arundinacea a C. villosa na výškovém gradientu Beskyd. (Comparison of ecologiacal function of stands of expansive Calamagrostis arundinacea and C. villosa grasses on altitudinal gradient of the Beskydy Mts.) Zprávy Čes. Bot. Společ. 38, Mater. 19, 83 - 99
Fiala K., Tůma I. & Holub P. 2003: Snížení ztrát živin z lesní půdy díky expanzi trav na odlesněné plochy se zátěží kyselých depozic. (Reduction of nutrient losses from forest soil due to expansion of grasses on deforested areas affected by acidic deposition.) Zprávy Čes. Bot. Společ. 38, Mater. 19, 67 - 74
Haertel H., Kolbek J., Sádlo J. & Vítková M. 2003: Akátiny. (False-acacia vegetation.) Kolbek J. et al., Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3 Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. Academia, Praha., 264 - 284
Hájková, P. et Hájek, M. 2003: Entstehung und Gefährdung von Quell-mooren in den Flysch-Karpaten durch menschlichen Einfluß. Mitteilungen des Badischen Landesvereins fur Naturkunde and Naturschutz 18, 1 - 6
Hájková, P. et Hájek, M. 2003: Species richness and above-ground biomass of poor and calcareous spring fens in the flysch West Carpathians, and their relationships to water and soil chemistry. Preslia 75, 271 - 287
HÁJKOVÁ P., HÁJEK M. 2003: Entstehung und Gefährdung von Quell-mooren in den Flysch-Karpaten durch menschlichen Einfluß. Mitteilungen des Badischen Landesvereins fur Naturkunde and Naturschutz 18: 1-6. Mitteilungen des Badischen Landesvereins fur Naturkunde and Naturschutz 18, 1 - 6
HÁJKOVÁ P., HÁJEK M. 2003: Species richness and above-ground biomass of poor and calcareous spring fens in the flysch West Carpathians, and their relationships to water and soil chemistry. Preslia 75, 271 - 287
Herben T., Krahulec F, Hadincová V., Pecháčková S. & Wildová R 2003: Year-to-year variation in plant competition in a mountain grassland. Journal of Ecology 91, 103 - 113
Holub P. 2003: Nitrogen use efficiency and the dominance of Calamagrostis epigejos in floodplain meadows. Ekológia (Bratislava) 22/2, 268 - 274
Horsák, M. et Hájek, M. 2003: Composition and species richness of molluscan communities in relation to vegetation and water chemistry in the Western Carpathian spring fens: the poor-rich gradient. Journal of Molluscan Studies 69, 349 - 357
HORSÁK M., HÁJEK M. 2003: Composition and species richness of molluscan communities in relation to vegetation and water chemistry in the Western Carpathian spring fens: the poor-rich gradient. Journal of Molluscan Studies 69, 349 - 357
Houk, V. 2003: Atlas of freshwater centric diatoms with a brief key and descriptions. Part 1. Melosiraceae, Orthoseiraceae, Paraliaceae and Aulacoseiraceae. Czech Phycology Supplement/Palacký University, Olomouc 1, 1 - 112
Hroudová Z., Zákravský P. & Kloubec B. 2003: Vliv hospodářských zásahů na litorální vegetaci a avifaunu v NPR Velký a Malý Tisý. (Influence of Fishpond Management on Littoral Vegetation and Birds in the Velký a Malý Tisý National Nature Reserve.) In: Pivničková M. (ed.): Sborník dílčích zpráv z grantového projektu VaV 610/10/00 „Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve vzláště chráněných územích“. – Příroda – supplementum, Praha, 369 - 372
Child L., Brock J. H., Brundu G., Prach K., Pyšek P., Wade P. M. & Williamson M. (eds.) 2003: Plant invasions: Ecological threats and management solutions. Backhuys Publishers, Leiden. [xii + 457 pp.]. Backhuys Publishers, Leiden, 1 - 469
Jankovská V. 2003: Karpatská oblast Slovenska a Moravy v poslední době ledové. (Carpathian region of Slovakia and Moravia in the Last Glacial.) Sborn. abstr. \"9.Kvartér 2003\"- PF MU-Ústav geol.věd, Moravské zemské muzeum, Česká geol. spol., Brno, 5 - 6
Jankovská V. 2003: Krkonoše v době poledové - vegetace a krajina. (Krkonoše/Giant Mts. in Postglacial - vegetation and landscape.) In: Geoekologiczne problemy Karkonoszy - 5. (Geologické problémy Krkonoš-5). - Zbiór abstraktów, referatóv i posterów. Szklarska Poreba 5-7.11.2003, 12 - 13
Jankovská V. 2003: Pollen-analytical research of medieval anthropogenic deposits in Czech Republic. In: Matveeva N.P. (ed.): Ekologia drevnikh i sovremennykh obshchestv. Tyumen, Vypusk 2., 96 - 100
Jankovská V., Kaplan M., Poláček L. 2003: Pollenanalytische Forschung in Mikulčice. Bisherige Ergebnisse, Interpretationen, Probleme und Ausblicke auf künftige Arbeiten. In:Kempke T., Kouřil P. et Poláček L. (eds.): Studien zum Burgwall von Mikulčice, 5, Archeol. Inst. Acad. Sci., Brno 21, 39 - 74