Filter

   

Publications
Suda J., Plačková I. & Rosenbaumová R. 2004: Variation in Lamium subg. Galeobdolon (Lamiaceae) – insights from ploidy levels, morphology and isozymes.
Sukop I. & Heteša J. 2004: Biologická stanice v Lednici a její význam pro regionální přírodovědecký výzkum. (.) In: Kordiovský, E. (ed.): Městečko Lednice. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně., 522 - 531
Sukop, I. & Heteša, J. 2004: Vodní fauna a flóra Lednicka. (.) In: Kordiovský, E. (ed.): Městečko Lednice. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 32 - 44
Suzuki J., Herben T. & Maki M. 2004: An under-appreciated difficulty: sampling of plant populations for analysis using molecular markers. Evolutionary Ecology 18, 625 - 646
Svobodová H. 2004: Migrace klimaxových dřevin na Šumavě v holocénu. (Migration of climax trees in the Šumava Mts during the Holocene.) Kolbek J. & Valachovič M. [eds], Vegetační výzkum a mapování regionů – Hranice v geobotanike. Bull. Slov. Bot. Spoloč., Bratislava, 207 - 216
Svobodová H. 2004: Migrace klimaxových dřevin na Šumavě v holocénu, In: Kolbek, J., Valachovič, M. (EDs.): Vegetační výzkum a mapování regionů. - Hranice v geobotanike., Bull.Slov.Bot.Spoloč., Bratislava, Suppl.11, 207-216. In: Kolbek, J., Valachovič, M. (EDs.): Vegetační výzkum a mapování regionů. - Hranice v geobotanike., Bull.Slov.Bot.Spoloč., 207 - 216
Svobodová H. 2004: Vývoj vegetace na Úpském rašeliništi v holocénu. (Development of the Vegetation on Úpské rašeliniště Mire in the Holocene.) Opera Corcontica 41, 124 - 130
Škabrada J. & Kyncl T. 2004: Datování gotických krovů na Starém Městě v Praze. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2003, 198 - 222
Šmíd R., Klimeš D., Dušek L., Jarkovský J., Maršálek B., Bláha L., Hofman J., Čupr P. & Holoubek I. 2004: Datatest (verze 2.0). Výukový interaktivní systém pro ekotoxikologické testy a jeho aplikace. EB 4/ Ekomonitor, 189 - 192
Špindelerová Z., Martinková M. & Jankovská V. 2004: Otázka výsadeb kleče (Pinus mugo TURRA) v Orlických horách. (Question of outplanting mountain pine - Pinus mugo TURRA- in Orlické hory Mts.) In: Venkovská krajina. Sborn. z Mezinár.Konf. 14-16.5.2004, Slavičín, Hostětín, 2.roč., I.vyd., ZO ČSOP Veronica (Brno), 198 - 203
Špindlerová Z., Martinková M., Tichá S. & Jankovská V. 2004: Problems of outplanting Pinus mugo TURRA in the Orlické hory Mts. In: Ammer Ch., Weber M., Mosandl R. (ed.): Regeneration mountain forests. Series of Conference Proceedings No. 1. - 12-16.9.2004, Kloster Seeon, Zentrum Wald-Forst-Holz Weihenstephan., 107 - 107
Špindlerová Z., Martinková M., Tichá S. & Jankovská V. 2004: Problém výsadeb kleče (Pinus mugo TURRA) v Orlických horách. (Problems of outplanting mountain pine - Pinus mugo TURRA - in Orlické hory Mts.) In:Remeš J., Podrázský V. (ed.): Dřeviny a lesní půdy-biologická meliorace a její využití. Sborn.Konf.22.3.2004, Kostelec nad Černými lesy, ČZU, Praha., 102 - 111
Šťastná P. 2004: The germination and survival ability of the seedlings, species Picea abies L. and Fagus sylvatica L. in mountain temperate forest on the Massif Veľký Gápeľ, Low Tatra Mountains, Slovakia. Conference Proceedings Geography and Ecolo. Conference Proceedings Geography and Ecology of the Altai, Biysk, Russia, 107 - 113
Štěpánková J. 2004: 15. Aposeris Cass. - razilka. (15. Aposeris Cass.) In: Slavík B., Štěpánková J. [eds.] & Štěpánek J. [red.], Květena ČR 7, Academia, Praha 7, 706 - 708
Štěpánková J. 2004: 16. Hypochaeris L. - prasetník. (16. Hypochaeris L. - Cat´s-ears.) In: Slavík B., Štěpánková J. [eds.] & Štěpánek J. [red.], Květena ČR 7, Academia, Praha 7, 708 - 713
Štěpánková J. 2004: 5. Antennaria Gaertner - kociánek. (5. Antennaria Gaertner -Mountain Everlasting.) In: Slavík B., Štěpánková J. [eds.] & Štěpánek J. [red.], Květena ČR 7, Academia, Praha 7, 87 - 90
Štěpánková J. 2004: 50. Bidens L. - dvouzubec. (50. Bidens L. - Bur-marigolds.) In: Slavík B., Štěpánková J. [eds.] & Štěpánek J. [red.], Květena ČR 7, Academia, Praha 7, 336 - 345
Štěpánková J. 2004: 61. Carduus - bodlák. (61. Carduus - Thistles.) In: Slavík B., Štěpánková J. [eds.] & Štěpánek J. [red.], Květena ČR 7, Academia, Praha 7, 377 - 385
Šumberová K. 2004: Androsace maxima L. (Androsace maxima L.) in: Hadinec J., Lustyk P. et Procházka F. (eds.), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae III., Zprávy České botanické společnosti 39, 67 - 67
Šumberová K., Lososová Z. & Šmarda P. 2004: Nové nálezy Veronica scardica na jižní Moravě. (New finds of Veronica scardica in South Moravia.) Zprávy České Botanické Společnosti 39, 161 - 166